123Krisetrening
123Krisetrening er utviklet med støtte fra Innovasjon Norge. Løsningen tar i bruk moderne teknologibaserte pedagogiske plattformer.
Beredskap
Vi tilbyr bedrifter og organisasjoner beredsksapsavtaler som sikrer hurtig bistand når behovet oppstår.
Stress og Traumer
Opplever du stress og plager som har bygget seg opp over tid?
Kurs
Vi leverer alt fra en times foredag til treningskurs over 1- 2 dager til øvelser.

Send oss en melding:

Effektiv og rask bistand

Noen ganger bygger problemer seg opp over tid og resulterer i stress og plager. Andre ganger er det akutte kriser og katastrofer som påvirker individ og organisasjon. Senter for Stress og Traumepsykologi bistår enten det er hverdagens stress eller en katastrofal hendelse som har rammet deg eller dere.

Våre bedriftsavtaler sikrer medlemmer rask og god bistand ved behov. Med en psykologavtale for bedrifter får medarbeidere tilgang til psykologisk rådgivning og behandling. Risikoutsatte virksomheter kan inngå en beredskapsavtale for bedrifter. Vår unike erfaring fra arbeid med ulykker og katastrofer sikrer at dere får den beste bistanden, og raskt.

En viktig del av vårt arbeid er formidling av kunnskap og opplæring i metoder for god personalomsorg ved stress og kriser, og vi tilbyr kurs og øvelser innen vårt fagfelt.

Våre psykologer er spesialister i behandling av stress og traumer og vi bistår privatpersoner og bedrifter.
Ønsker du mer informasjon? Kontakt oss på post@traumepsykologi.no.

image
Kurs for å ivareta ledere, ansatte og pårørende ved kriser og katastrofer, samt mestring av stress i hverdagen. Treningskurs over 1- 2 dager til øvelser.
Les mer..
image
Vi tilbyr alt fra rådgivning og krisehjelp til behandling av ulike typer psykiske lidelser forårsaket av stress og kriser.
Les mer..
image
Vi gjennomfører kurs og øvelser, bistår i en aktuell krisesituasjon og tilbyr oppfølging og behandling når det er påkrevet i ettertid.
Les mer..
image
Senter for Stress og Traumepsykologi tilbyr bedrifter beredskapsavtaler som sikrer bedriften rask og kompetent hjelp om krisen skulle inntreffe.
Les mer..