• BEHANDLING

  Våre psykologer er spesialister i arbeid med mennesker som har opplevd stress og alvorlige traumer. Les mer
 • KRISEBEREDSKAP

  Vi bistår kunder med utvikling av beredskapsplaner, trening og krisehjelp ved kriser og katastrofer. Les mer
 • FACT24

  Vi introduserer nå FACT24 i Norge, et webbasert system for varsling og håndtering av kriser. Les mer
 • 1
 • 2
 • 3

Kurs

 • Personalomsorg ved kriser og katastrofer
 • Stress og utbrenthet
 • Kollegastøtteordninger
Dette leveres vanligvis som 1, 2 eller 3 dagers kurs, og inkluderer praktisk opplæring av kursdeltagere i hvordan de skal bistå ansatte og pårørende etter en kritisk hendelse. I dette kurset går vi gjennom vanlige reaksjoner ved kritiske hendelser, hovedprinsipper for organisering av krisehjelp og de ulike tiltakene som må gjennomføres etter en hendelse. Les mer
Dette leveres vanligvis som foredrag over 1-3 timer eller som 1 dags kurs. Kurset fokuserer på årsaker til stress, vanlige reaksjoner og ulike tiltak som kan gjennomføres på individ, gruppe og organisasjonsnivå. Målgruppen kan være alle ansatte i en bedrift til spesielt utsatte grupper som innsatsmannskaper, ansatte med spesielt krevende oppgaver, ledere og andre. Les mer
Vi har mange års erfaring fra å bistå bedrifter og organisasjoner i etablering av bedriftsinterne kollegastøtte-tjenester, og fra trening av kollegastøtter. Les mer