image
Vi bistår enkeltpersoner, familier og grupper etter ulykker eller kriser. Bedrifter kan inngå beredskapsavtaler som sikrer rask hjelp om krisen skulle inntreffe.
Les mer..
image
Vi arbeider med behandling av stress, traumer og lettere psykiske lidelser. Bedrifter kan inngå avtale for rådgivning og støtte til sine ansatte.
Les mer..
image
Vi har omfattende erfaring med foredrag og kurs innen vårt fagfelt. Vi gir opplæring om ivaretakelse av ansatte og pårørende ved kriser og katastrofer, og holder kurs om stressmestring.
Les mer..

Effektiv og rask bistand

Senter for Stress og Traumepsykologi har siden etableringen i 1999 bistått virksomheter og privatpersoner med håndtering av utfordringer som påvirker menneske og organisasjon.

Behandling

Vi tilbyr rådgivning og behandling. Våre psykologer har spisskompetanse i arbeid med stress og kriser, men arbeider også med ulike typer lettere psykiske lidelser.

Krisehåndtering

Når krisen rammer, bistår vi virksomheten og de som er rammet av krisen. Virksomheter kan tegne bedriftsavtaler som sikrer rask bistand ved behov. 

Lederstøtte

Våre organisasjonspsykologer tilbyr ulike typer organisasjonspsykologiske tjenester.

Kurs

En viktig del av vårt arbeid har alltid vært formidling av kunnskap og opplæring av ledere og medarbeidere i håndtering av ulike utfordringer. Ønsker du mer informasjon? Kontakt oss på post@traumepsykologi.no. 

Vårt sentralbord 22 34 08 00 er betjent alle virkedager fra 0800 til 1600.