Krisehåndtering
Vi bistår bedriften når krisen inntreffer med ivaretakelse av ansatte og pårørende og støtte til ledelsen.
Behandling
Erfarne psykologer tilbyr rådgivning og behandling. Vi har spisskompetanse på arbeid med stress, kriser og traumer og lette til moderate psykiske lidelser. Vi gir også rask hjelp til barn og unge som har opplevd belastinger, og bistår omsorgsgivere gjennom veiledning og konsultasjoner.
Bedriftsavtaler
En bedriftsavtale sikrer ansatte rask bistand når behovet oppstår.
Kurs og foredrag
Kompetanseheving fra erfarne og engasjerte fagpersoner på den mest oppdaterte kunnskapen innen stress, kriser og traumer.
Barn & Unge
Vi tilbyr rask og effektiv hjelp til barn og unge som har vært utsatt for belastninger, eller som befinner seg i en vanskelig livssituasjon. Vi gir veiledning til omsorgsgivere, og hjelp til å bedre forstå og møte barnas behov.

kontakt3Effektiv og rask bistand

Vi bistår privatpersoner og bedrifter, og tilbyr rådgivning og behandling.  Våre psykologer har spisskompetanse på arbeid med stress, kriser, traumer og lette til moderate psykiske lidelser.

Vårt tilbud retter seg mot voksne, barn og unge.

Mange av våre kunder er bedrifter som tilbyr psykologisk bistand til ansatte. Med en bedriftsavtale er kunden sikret rask og god hjelp når behovet oppstår. Vi har omfattende erfaring med arbeidsrelaterte utfordringer, stress og utbrenthet.

Vi tilbyr også foredrag, kurs og opplæringstiltak innen vårt fagfelt.


Artikkel: Utbrenthet Artikkel: Krisereaksjoner

Hvorfor velge oss?

Hvorfor velge oss?

Hos oss møter du meget erfarne og engasjerte psykologer som har arbeidet med fagutvikling i en årrekke.

I over 20 år har vi bistått privatpersoner og bedrifter, all behandling er basert på evidensbaserte metoder og vi tilbyr kurs og foredrag basert på moderne forskning og vår rike erfaring.
Bedriftsavtaler

Bedriftsavtaler

Bedrifter som investerer i sine ansatte og tilbyr tidlig hjelp reduserer sykefravær. Vi har omfattende erfaring fra å bistå med forebyggende tiltak for å bedre det psykososiale arbeidsmiljøet, psykologisk bistand til ansatte, og lederstøtte og bistand ved kriser.

Les mer...
Kurstilbud

Kurstilbud

Vi tilbyr kurs til bedrifter og helseinstitusjoner om stressmestring, krisehåndtering og personalomsorg ved kriser. Vårt kurstilbud tilpasses den enkelte tjeneste, og varierer fra korte foredrag til langvarig samarbeid om kompetanseheving på temaene stress, kriser og traumer.

Les mer...
 • Rune

  Rune Stuvland

  Daglig leder / Spesialpsykolog
 • Mari

  Mari Kjølseth Bræin

  Faglig leder / Psykologspesialist
 • Ellisiv M. J. Horrell

  Psykolog
 • Siri

  Siri N. Martinsen

  Psykolog / Organisasjonspsykolog
 • Fariba

  Fariba Gahffari

  Psykolog
 • Hanne

  Hanne Thune-Ellefsen

  Psykolog