image
Vi bistår enkeltpersoner, familier og grupper etter ulykker eller kriser. Bedrifter kan inngå beredskapsavtaler som sikrer rask hjelp om krisen skulle inntreffe.
Les mer..
image
Vi arbeider med behandling av stress, traumer og lettere psykiske lidelser. Bedrifter kan inngå avtale for rådgivning og støtte til sine ansatte.
Les mer..
image
Vi har omfattende erfaring med foredrag og kurs innen vårt fagfelt. Vi gir opplæring om ivaretakelse av ansatte og pårørende ved kriser og katastrofer, og holder kurs om stressmestring.
Les mer..

Effektiv og rask bistand

Våre erfarne psykologer tilbyr rådgivning og behandling, og tilbudet er tilgjengelig for privatpersoner og bedrifter.

Noen kommer med klart definerte problemer som angst eller depresjon, eller de har opplevd spesifikke belastninger, andre vil endre måten de mestrer livets ulike utfordringer. Alle kan søke bistand hos oss. 

Bedrifter kan tegne avtale som sikrer rask og god bistand ved behov. Vi har spisskompetanse på bistand ved kriser og ulykker. 

En viktig del av vårt arbeid er opplæring, og vi tilbyr kurs og undervisning om stress og personalomsorg ved kriser. 

Ønsker du mer informasjon? Kontakt oss på post@traumepsykologi.no.