Artikler

Vi har samlet et lite knippe artikler vi har forfattet som omhandler de viktigste temaene vi arbeider med ved Senter for Stress og Traumepsykologi. Dette er tema vi arbeider med til daglig, og som vi også formidler gjennom vår kursvirksomhet.