Belinda Ekornås


Utdanning:
Utdannet psykolog ved Universitet i Bergen 2000. Psykologspesialist med fordypning i klinisk barne- og ungdomspsykologi 2007.Doktorgrad om selvfølelse og venneforhold hos barn med atferdsvansker og barn med angst 2013.

Arbeidserfaring:
Belinda har arbeidet med barn, ungdom og voksne med psykiske vansker på kommunalt nivå og i spesialisthelstjenesten. Det siste tiåret har hun arbeidet med psykososial krisestøtte, stressmestring og ivaretakelse av innsatspersonell og mennesker som har opplevd belastninger. Hun vært også seniorforsker på NKVTS og forsket på helse, livskvalitet og hverdagsliv hos veteraner og deres familier.

Kompetanse:
Belinda har spesiell kompetanse om strategier for stressmestring og ivaretakelse av mennesker som har opplevd ulike belastninger. Hun har også drevet mye med fagutvikling og kompetanseheving. Belinda liker å jobbe med mennesker som har livsutfordringer, for sammen å finne tiltakene som hjelper.

Belinda jobber deltid kveld ved senteret og tilbyr bistand til voksne og ungdom.