Caroline Braastad

Utdanning
Utdannet psykolog ved Aarhus universitet i 2021. Er under spesialisering ved Norsk Psykologforening.

Arbeidserfaring
Caroline har erfaring med utredning og behandling av barn, ungdom og voksne fra allmennpoliklinikk ved både BUP og DPS i spesialisthelsetjenesten, samt behandling av akutte psykiske kriser i akutteam i spesialisthelsetjenesten.

Kompetanse
Caroline tilbyr behandling av psykiske helseplager som angst, depresjon, stress, livskriser, selvfølelsesproblematikk og belastninger. Caroline tar per tiden videreutdanning i metakognitiv terapi. En metakognitiv tilnærming handler om å finne hensiktsmessige måter å forholde seg til tanker, bekymringer og følelser på. Arbeider ettermiddag/kveld ved senteret.