Fariba Ghaffari

Utdanning

Utdannet psykolog ved Universitetet i Lund 1996.

Arbeidserfaring

Fariba har arbeidet ved Senter for Stress og Traumepsykologi siden 2005. Før dette arbeidet hun i flere år i ulike kommunale helsetjenester.

Kompetanse

Fariba tilbyr behandling for lettere psykiske lidelser og plager, som angst, depresjon, traumer og sorg.

Hun har også omfattende erfaring fra arbeid med livskriser og belastende hendelser. Fariba tilbyr korttids- og langtids behandling.