Hanne Thune-Ellefsen

Utdanning 
Utdannet psykolog ved UiO fra 2003. Videreutdanning i Kognitiv terapi og krisearbeid.
Utdannet ICDP terapeut.

Arbeidserfaring 
Hanne har mange års erfaring som psykolog i offentlig og privat sektor, og har blant annet vært kommunepsykolog i tolv år.
Hun har også bred erfaring fra jobb innen skole, kriminalomsorg, barnevern og  psykisk helsevern. Hanne har mange års erfaring som kliniker og veileder.

Kompetanse 
Hanne tilbyr behandling av psykiske lidelser hos barn, ungdom og vokse. Hun har mange års erfaring fra arbeid med ungdom og familier og tilbyr både individualterapi, familiesamtaler, foreldreveiledning og pårørendestøtte.

Hun tilbyr hjelp til voksne og ungdom som sliter med angst, depresjon, søvnvansker,  utbrenthet, livskriser, traumer, samlivsutfordringer, reguleringsvansker /sinnemestring,  selvfølelsesproblematikk, motivasjonsutfordringer med mer.
Hanne har også bred erfaring fra tverrfaglig og tverretatlig arbeid innen kommunehelsetjenesten og har mye kompetanse knyttet til barn, ungdom og familiearbeid. Hun har mye  erfaring med psykologisk førstehjelp og krisearbeid.

Hun tilbyr også veiledning for helsepersonell, ansatte innen skole, idrett og barnevernssektor.