image
Vi bistår enkeltpersoner, familier og grupper etter ulykker eller kriser. Bedrifter kan inngå beredskapsavtaler som sikrer rask hjelp om krisen skulle inntreffe.
Les mer..
image
Vi arbeider med behandling av stress, traumer og lettere psykiske lidelser. Bedrifter kan inngå avtale for rådgivning og støtte til sine ansatte.
Les mer..
image
Vi har omfattende erfaring med foredrag og kurs innen vårt fagfelt. Vi gir opplæring om ivaretakelse av ansatte og pårørende ved kriser og katastrofer, og holder kurs om stressmestring.
Les mer..

Effektiv og rask bistand

Senter for Stress og Traumepsykologi bistår virksomheter og privatpersoner. Våre psykologer er spesialister i behandling av stress og kriser.

Virksomheter kan tegne bedriftsavtaler som sikrer ansatte rask og god bistand ved behov. Bistand kan være rådgivning og behandling av stress-relaterte plager, eller bistand etter kritiske hendelser.

En viktig del av vårt arbeid er formidling av kunnskap og opplæring i tiltak for å ivareta ansatte som opplever stress eller kriser. Vi tilbyr kurs og undervisning innen vårt fagfelt. 

Kontakt oss på post@traumepsykologi.no eller ring 22 34 08 00. Vårt sentralbord er åpent alle virkedager i tiden 0800 - 1600.