/Fagartikler
Fagartikler
Her har vi samlet et knippe artikler skrevet av våre medarbeidere om aktuelle tema innen vårt fagfelt.

Planverk for kriser

De fleste virksomheter har i dag et godt beredskapsplanverk og systemer for hvilke tiltak de må gjennomføre ved kriser og katastrofer, men det kan være behov for kontinuerlig øving i hvordan man skal ivareta ansatte, pårørende og etterlatte etter kritiske hendelser.

Ved Senter for Stress og Traumepsykologi arbeider vi daglig med mennesker som har opplevd kriser og traumatiske hendelser, og vi har også en svært rik erfaring fra gjennomføring av opplæringstiltak i virksomheter knyttet til dette temaet.

Vi kan bistå virksomheten med forbedring og videre utvikling av planverk knyttet til hvordan man best kan ivareta kriserammede når krisen rammer.

Opplæring i krisehåndteringsorg

Vi tilbyr kurs og opplæringstiltak for kriseteam, HR, ledere og andre med ansvar for å ivareta menneskene som rammes ved en kritisk hendelse. Dette spenner fra opplæring og øvelse i gjennomføring av informasjonstiltak til kriserammede, til gjennomføring av støttesamtaler med kriserammede og ivaretakelse av øvrige ansatte og pårørende etter en kritisk hendelse. 

Opplæring kan gis i form av kortere foredrag, til table-top øvelser og kurs med sterkt fokus på opplæring av de som har ansvaret for den direkte ivaretakelsen av ansatte og pårørende etter en krise.

 

 

Nyttige artikler:

Artikkel: Pårørendesenter

Artikkel: Krisereaksjoner