/Fagartikler
Fagartikler
Her har vi samlet et knippe artikler skrevet av våre medarbeidere om aktuelle tema innen vårt fagfelt.

terapiformerMange lurer på hva terapi er, og hvilke typer vi driver med.

Noen søker psykolog for behandling av spesifikke lidelser, noen sliter med stress og livskriser, mens andre kun trenger en samtalepartner rundt krevende forhold i arbeid eller privat.
 
Våre psykologer i Oslo arbeider både med privatpersoner, ansatte som henvises via sin arbeidsgiver og klienter som er henvist via et forsikringsselskap.
 
Senterets psykologer arbeider etter evidensbaserte metoder, og kan tilby flere behandlingsmetoder. Behandlingsmetodene er ulike og kan derfor passe til ulike problemstillinger. Innholdet i metodene kan likne på hverandre, men har hovedvekten på ulike ting.
 
Kognitiv terapi
Et av hovedmålene ved kognitiv terapi er identifikasjon og forandring av automatiske tanker (kognitiv restrukturering). Klienter som har opplevd traumatiske hendelser kan få hjelp gjennom grundig kartlegging av den traumatiske hendelsen (prosessering), gradvis og gjentatte eksponeringer til de traumatiske minnene (eksponering). Videre kan klienter få hjelp til å mestre angst og traumatiske minner ved hjelp av avspenningsøvelser (f.ex. pusteøvelser). I tillegg kan vi arbeide med metoder for å mestre fremtidig stress og belastninger, misbruk av alkohol eller annet på grunn av stress og traumer, og øve på sosiale og mellom-menneskelige ferdigheter.
 
Terapiformen er i sterk fremvekst og er den dokumentert mest effektive behandlingsformen for en rekke psykiske lidelser som depresjon, sosial angst, panikkanfall og angstlidelser, PTSD m.m.
 
EMDR
Eye Movement Desensitization and Reprocessing eller EMDR er en forholdvis ny metode som spesielt er effektiv ved behandling av traumatiske minner. Behandlingen innebærer elementer av eksponeringsterapi og kognitiv atferdsterapi kombinert med teknikker (øyebevegelser) som skaper en endring i oppmerksomhet og medfører prosessering av traumatiske (vonde) minner. Klienter som har opplevd sterke traumatiske minner plages ofte av sterke, påtrengende og meget ubehagelige minner. EMDR har vist seg svært effektiv for å redusere intensiteten av disse minnene, og derved hjelpe klienten å gå videre etter den traumatiske hendelsen. Vi kan arbeide med minner som er noen dager gamle, så vel som minner som stammer fra hendelser som ligger mange år tilbake i tid.
 
Emosjonsfokusert terapi
Grunnholdningen i EFT er at det er følelsene som bestemmer hvordan vi har det, tenker og handler. Målet med denne terapiformen er å forstå og endre fastlåste følelser gjennom det å jobbe med følelser. Fokuseringsøvelser der en tar i bruk følelsene og de kroppslige reaksjonene er i fokus. Det legger det vekt på hvordan psykisk lidelse kan oppstå når en mister kontakt med grunnleggende følelser og behov. Det er et mål å komme i kontakt med grunnleggende følelser for så å kunne jobbe mot behovet/ene. 
 
Konsultasjon og rådgivning  
Konsultasjon og rådgivning er også et typisk element i vår virksomhet. Mange klienter henvender seg til oss fordi de har behov for å presentere spesielle problemer som har oppstått, og ønsker råd og veiledning med hensyn til hvordan de best kan løse disse problemene og den effekten det har hatt på dem selv eller deres familie eller kolleger. Andre står i en vanskelig livssituasjon og ønsker å få støtte og tilbakemelding på hvordan man mester situasjonen.
 
Kriseintervensjoner
Kriseintervensjoner er tiltak som settes i verk etter at det har skjedd en spesifikk hendelse (ulykke, ran, tap). Her spiller psykologen en svært aktiv rolle, eksempelvis kan vi reise hjem til en familie eller ut til en bedrift etter en ulykke for å tilby vår bistand til individer eller grupper som er rammet av hendelsen. Dette kan ta form av konsultasjonsmøter, hvor vi snakker sammen om hva som har hendt og hva f. eks. bedriften kan gjøre for å bistå alle som er rammet. Individer eller grupper som er direkte rammet av en hendelse kan delta i en psykologisk debriefing, som er en systematisk gjennomgang av hendelsen og de påfølgende reaksjonene. Noen ønsker en eller flere krisesamtaler for å gå gjennom og bearbeide.
 
 
Senter for Stress og Traumepsykologi tilbyr i hovedsak rådgivning/konsultasjon og korttids psykoterapi (mindre enn 20 timer) til sine klienter. Noen trenger imidlertid også langtidsterapi, og vi kan også tilby dette.