/Fagartikler
Fagartikler
Her har vi samlet et knippe artikler skrevet av våre medarbeidere om aktuelle tema innen vårt fagfelt.

utbrenthet

I en normal arbeidssituasjon oppleves gjerne dager med hjemmekontor som en gave, noe positivt. Men nå som veldig mange tvinges inn en tilværelse med hjemmekontor, og denne skal vedvare i flere måneder, er det neppe «gave» som er følelsen mange sitter med. Hvordan vil denne tilværelsen påvirke mennesker, og hva kan gjøres for å gjøre denne tilværelsen best mulig?

Basert på den kunnskap som eksisterer, kan vi slå fast at en ikke ubetydelig del av alle de som må arbeide i en slik situasjon, vil utvikle dels sterke psykiske plager og symptomer når dette vedvarer over mange uker. I tillegg kommer jo den spesifikke belastningen at alle, i ulik grad, lever med frykt for viruset og dens konsekvenser for seg selv eller andre. Ettersom viruset sprer seg, vil stadig flere kjenner noen som blir alvorlig syke og dør av viruset. Samtidig kan de ikke delta i vanlige sosiale aktiviteter og ritualer for å ta vare på de som har det vanskelig. I tillegg til alt dette kommer frykt knyttet til arbeidssituasjon og økonomi.

Vi vil her komme med noen enkle råd og tips rundt hvordan vi kan organisere vårt arbeid i denne situasjonen.

Etablere rutiner

 • Dersom du ikke alt har gjort det, definer en egen fysisk arbeidsplass i ditt hjem.
 • Skap gode rutiner og struktur for arbeidstid vs fritid.
 • Definer klare oppgaver for hver dag.
 • Oppretthold gode rutiner for pauser og mat.
 • Sørg for å ha gode rutiner for leggetid og søvn.

Sosial kontakt

 • Sørg for at du har møter og samtaler og ikke sitter for mye alene.
 • Sørg for at du har møter som også gir rom for å snakke om hvordan du og de du møter har det i dag.
 • Aksepter at vi alle er rammet av dette, i ulik grad, og har behov for å snakke om hvordan vi har det, ikke bare hva vi gjør mht arbeid.

Fysisk aktivitet

 • Sett av tid til fysisk aktivitet hver dag.
 • Er du i karantene og ikke ønsker å gå ut – finn noe du kan gjøre hjemme.
 • Ikke vant til å trene sier du? Start nå. Du skal kanskje sitte hjemme i flere måneder.

Håndterer stress og frykt

 • Sørg for å ha oppdatert info om hva som skjer og hvordan du skal forholde deg om du mistenker at du blir syk – men lag en plan for hvor mye du eksponerer deg for virus-nyheter. De kan bli et eget «virus» om du ikke gjør annet enn å følge nyhetsstrømmen.
 • Aksepter at det er både normalt og sunt å kjenne på litt frykt i denne situasjonen, men tenk gjennom hva du kan gjøre for å gjøre livet best mulig.
 • Dersom frykten blir sterk – snakk med noen du har tillit til. Det er faktisk god hjelp i å snakke sammen, og oppleve at den du snakker med lytter til deg og bekrefter din opplevelse.
 • Noen finne nytte i å skrive ned sine tanker og følelser rundt det som skjer. Sette av en liten halvtime tidlig kveldstid, skriv ned hva du tenker på og hva som skaper uro – og skriv også ned hva du kan gjøre for å redusere denne.
 • Du finner mer informasjon om dette temaet her: https://helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon.

Du som er leder

 • Planlegg jevnlige team møter og individuelle møter for alle ansatte.
 • Sørg for at det gis ekstra oppfølging til de som forteller at de har det vanskelig.
 • Vær en leder som spør hvordan de har det, ikke bare hva de har gjort.
 • Det er ofte nyttig å bare spørre folk «Hvordan har dagen din vært?»
 • Etabler kontakt med profesjonell bistand dersom en ansatt har behov for det.

Til oss alle

Vi skal arbeide i hjemmekontorer i en relativt lang tid fremover. Ingen har tidligere erfaringer som kan si oss nøyaktig hvordan vi vil mestre dette. Det vil avhenge av en rekke faktorer: Personlig stil, tilgjengelig sosial støtte, tidligere erfaringer, risikoprofil i fht viruset, hvordan vi blir berørt av viruset direkte og indirekte mm.

Midt i alt dette skal vi også jobbe og leve. Skjønt en del mister også jobben, eller opplever andre vesentlige belastninger på grunn av de store økonomiske konsekvensene av viruset. Andre igjen vil være under sterkt press fordi de arbeider i sektorer som samfunnet er helt avhengig av at fungerer også i krisen.

For oss alle blir det viktig å skape en rutine i hverdag og helg, mens vi i stor grad oppholder oss hjemme, som gjør at de negative konsekvensene for fysisk og psykisk helse blir minst mulige. I rutiner, i struktur, ligger det kontroll, og det er denne kontrollen vi alle nå må opprette i en ny og for de fleste av oss helt ukjent virkelighet.

Mange vil nå få et overskudd av tid, og stress kan også forårsakes av å ha for lite å gjøre. Det er lov å se på dette som en mulighet til å gjøre noe nytt, noe konstruktivt, noe som gir deg positiv energi. Det kan være å lære noe nytt, eller snekre det bordet du ønsker deg, eller rett og slett bare ha mer tid med sine nærmeste. Så kan det hende disse nærmeste ikke er under samme tak, da må vi lage rutiner via video og telefon som gjør at vi ikke bare opprettholder men kanskje også styrker de sosiale båndene vi har, og er så avhengige av.

Så er det lov å anta at alt det stresset vi skal gå gjennom i tiden som kommer, vil påvirke vår arbeids- og produksjonsevne. Det blir derfor viktig å sette realistiske mål for hva vi skal oppnå, enten det gjelde arbeidsoppgaver eller ting vi ønsker å gjøre hjemme.

 

Av psykologene Rune Stuvland og Siri N. Martinsen, Senter for Stress og Traumepsykologi