Fagartikler
Fagartikler
Her har vi samlet et knippe artikler skrevet av våre medarbeidere om aktuelle tema innen vårt fagfelt.

parorendeVed kriser og katastrofer kan det være behov for etablering av hjelpetiltak både for kriserammede ansatte og for pårørende/etterlatte.

De siste årene har mange henvendt seg til vårt senter for å få bistand i forbindelse med etablering av pårørendesenter – og det er selvsagt viktig å ha både planer og ressurser for dette tilgjengelig om behovet oppstår.

Men før vi beskriver dette nærmere kan det være greit å understreke at det ved større kriser og katastrofer vil være flere målgrupper som krever umiddelbar oppmerksomhet fra bedriften: Direkte kriserammede, øvrige ansatte, ledelse og krisestab og selvsagt også pårørende (eventuelt etterlatte). I tillegg kommer de behov bedriften vil få for kommunikasjon med både media og allmennheten. Men i denne artikkelen settes fokus på bistand til pårørende.

stresskriserVi skiller gjerne mellom fire typer forskjellige belastninger i forbindelse med kriser: 

1. Først har vi de vanlige akutte krisereaksjonene vi opplever, som gjerne er av forbigående art og som av natur er sterke stressreaksjoner. Dette er reaksjoner de aller fleste av oss kjenner fra vårt eget liv, for eksempel om vi har kjørt en bil i grøfta og husker hvordan vi fikk hjertet i halsen og kjente redselen før vi så at alt gikk vel, tross alt. Dette er vanlige stressreaksjoner, som er forbigående av natur og ikke utgjør noen kilde for bekymring som sådan.