Behandling
Erfarne psykologer tilbyr rådgivning og behandling. Vi har spisskompetanse i arbeid med stress, kriser og lettere psykiske lidelser.
Bedriftsavtaler
En bedriftsavtale sikrer ansatte rask bistand ved behov for psykologisk bistand.
Kurs
Vi leverer foredag, kurs og opplæringstiltak innen stress- og krisefeltet.
Krisehåndtering
Vi bistår bedriften når krisen inntreffer med ivaretakelse av ansatte og pårørende og støtte til ledelsen.

Våre psykologer har spisskompetanse på behandling, utredning og kompetanseheving innen feltet traumatisk stress hos barn og unge.

Vi tilbyr følgende tjenester for barn og unge:

  • behandling for traume- og stressrelaterte lidelser
  • foreldreveiledning
  • veiledning til omsorgsgivere/miljøterapeuter
  • kurs og opplæring i traumebevisst omsorg og traumebehandling
  • utredning og rådgivning

Traumebehandling

Når barn og unge som utsettes for ulike belastninger kan få stressreaksjoner. Det kan handle om mobbing, vonde skilsmisser, vold, ulykker, overgrep, krigsopplevelser, smertefulle medisinske inngrep, eller sykdom. Slike erfaringer kan sette i gang sterke posttraumatiske stressreaksjoner som intens redsel, sterkt ubehag, og en opplevelse av at verden er blitt utrygg eller uforutsigbar. Reaksjonene kan komme raskt, eller utvikle seg mer gradvis. Det behøver ikke medføre langvarige plager, men hos noen kan frykten ta overhånd og påvirke funksjonen til barnet, og familien. Våre psykologer kartlegger stress- og traumereaksjoner, og finner en hensiktsmessig behandlingstilnærming som kan hjelpe barnet til å gjenoppta sin funksjon. Vi tilbyr forskjellige evidensbaserte behandlingstilnærminger, og skreddersyr et behandlingsopplegg som passer for barnet og familien. 

Vi tilbyr blant annet: EMDR, TF-CBT, SMART, CPP, Narrativ eksponeringsterapi.

Foreldreveiledning

Det kan være vanskelig å forstå barna og ungdommens uttrykk når de har det vanskelig, og mange foreldre og omsorgsgivere kjenner på usikkerhet, avmakt og frustrasjon. Våre psykologer kan hjelpe med å forstå barnas uttrykk slik at det blir lettere å møte barnas behov. Typiske problemstillinger kan være kommunikasjonsvansker, usikkerhet rundt grensesetting, hvordan hjelpe barnet til å regulere seg bedre. VI tilbyr også familiesamtaler. 

Veiledning til miljøterapeuter 

Vi gir veiledning til barneverninstitusjoner med fokus på å hjelpe omsorgsgiverne med å reflektere over egen praksis, og å møte barnas behov best mulig. Det kan være jevnlig veiledning, eller når det oppstår ulike utfordringer som avdelingen ønsker å bistand med. Våre psykologer har lang erfaring fra å veilede og støtte barneverninstitusjoner, og kjenner godt til typiske problemstillinger og utfordringer med barn og unge som har komplekse vansker og befinner seg i en vanskelig livssituasjon. Vi har spesiell kompetanse på utviklingstraumer og tiltak som er hensiktsmessig for disse barna.  VI tilbyr prosessveiledning der vi følger gruppen over tid, og kan jobbe med gruppedynamikk. 

Kurs og opplæring

Vi holder kurs i traumesensitiv omsorg, og i traumebehandling. Faglig leder Mari K Bræin har utviklet kompetansehevingsprogrammet Traumesensitivt barnevern for RVTS øst, og kan tilpasse programmet til behov i tjenesten. Vi kan også tilby implementeringsstøtte og lederstøtte da vi vet at det tar tid å ta i bruk ny kunnskap. Vi kan tilby program som går over lenger tid, eller kortere kurs og foredrag. 

Vi gir kurs og foredrag på temaene:

 • Giftig stress og omsorgssvikt
 • Traumebehandling
 • Traumesensitiv omsorg
 • Hvordan legge til rette for traumatiserte barn og unge i skole og barnehage?
 • Sensory Motoric Arousal Regulation Treatment (SMART) 
 • Skisse for behandling av traumeminner 

 Utredning av barn og unge med komplekse behov

Vi kan bistå med utredning og kartlegging av barn i spesielt vanskelige saker for barneverntjenesten og kommunale tiltak. Vi benytter NMT (nevrosekvensiell tilnærming) til å kartlegge barnets fungering, og vil ut i fra denne analysen komme med råd og veiledning ift tiltak som kan være hensiktsmessig. Vi gir også oppfølging og veiledning over tid. 

Ta kontakt med Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. for mer informasjon.

Hvorfor velge oss?

Hvorfor velge oss?

I mer enn 20 år har vi bistått privatpersoner og bedrifter, og vi har enda til gode å oppleve at en bedrift avslutter sitt samarbeid med oss. Våre psykologer er erfarne og arbeider etter moderne metoder og som gir gode resultater.
Bedriftsavtaler

Bedriftsavtaler

Bedrifter som investerer i sine ansatte og tilbyr tidlig hjelp reduserer sykefravær. Dette har vi arbeidet med i to tiår, og vi vet det er mulig å skape mye endring innen en ramme på 10 timer. Kontakt oss for mer informasjon om bedriftsavtaler.

Les mer...
Kurstilbud

Kurstilbud

Vi tilbyr alt fra foredrag til kurs og opplæringstiltak over flere dager. Vanlige tema vi underviser i er blant annet: • Stressmestring og forebygging av utbrenthet • Personalomsorg ved kriser og katastrofer •Pårørendetelefon og Pårørendesenter •Kollegastøtte

Les mer...