Bedrift
Bedrift
Som bedriftskunde hos oss er dine ansatte sikret rask og god psykologisk oppfølging og behandling, enten det gjelder arbeidsrelaterte belastninger eller akutte kriser. Sammen finner vi frem til tiltak som bedrer arbeidsmiljøet og fremmer helse.

Mange av våre klienter henvises til vårt senter fra sin arbeidsgiver. Noen har helseforsikring som dekker utgiftene, andre bedrifter betaler for behandlingen.

Vi tilbyr rådgivning og behandling til ansatte og ledere. Typiske problemer vi jobber med er stress og utbrenthet, oppfølging etter belastende hendelser og livskriser, men vi tilbyr også behandling for alle vanlige lettere psykiske lidelser. 

En rekke bedrifter tilbyr ansatte psykologisk debriefing ved vårt senter etter belastende oppdrag, og har etablert faste rutiner for dette i forbindelse med arbeidsoppdrag som er ekstra krevende. 

Alle bedrifter kan kontakte oss, men vi tilbyr også egne avtaler som sikrer bedriften rask hjelp ved behov.

 

Psykologavtale for bedrifter

BedriftAvtale smlEn rekke virksomheter benytter Senter for Stress og Traumepsykologi som sin partner for henvisning av ansatte. Dette kan være virksomheter som opplever at ansatte utsettes for vold eller trusler om vold, eller det kan være bistand til problemer knyttet til jobbrelaterte eller private belastninger.

Vi skreddersyr avtalene til den enkelte kunde. Dette innebærer at vi avtaler hvilke problemområder ansatte kan søke bistand for og rammene for bistanden. Vanligvis inngår vi avtaler hvor den ansatte anonymt kan søke våre tjenester, og med en klar tidsramme for hvor mange timer de kan benytte. Erfaring fra arbeid med sykemeldte arbeidstakere er at mange har stort utbytte av 6-10 timers behandling.

 domino

Krisehåndtering til rett tid

Vi bistår virksomheter med krisehåndtering ved kriser og katastrofer. Denne bistanden består bl.a. av:

Rådgivning og støtte til ledelsen
Bistå med gjennomføring av informasjonsmøter og samlinger
Systematisk oppfølging av kriserammede i akuttfasen og i ettertid
Bistand og støtte til pårørende / etterlatte
Bistand til pårørendesenter
Vi bistår også våre kunder med kurs og opplæring for å styrke virksomhetens kompetanse til å håndtere kriser.

Vi bistår våre kunder der krisen inntreffer.

Beredskapsavtaler

Virksomheter som ønsker en garanti for rask bistand kan tegne en avtale med senteret. I samarbeid med kunden definerer vi hvilken responstid som er påkrevet og type beredskapsavtale som er mest relevant. Virksomheten får tilgang til vår beredskapstelefon som betjenes året rundt av en erfaren krisepsykolog.

Ta kontakt idag om du ønsker en prat om beredskapsavtale for din bedrift.

Priser bedrift

Konsultasjon 45 minutter: 1880 kr  

Krisesamtale / Individuell debrief 60 minutter: 2800 kr

Gruppemøter / Gruppe debriefing 60 minutter: 3800 kr 

 Avbestillingsfrist er 24 timer før avtale.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål om psykologavtale for bedrifter.