/Bedrift
Bedrift
Virksomheter som ønsker en garanti for rask bistand kan tegne en avtale med senteret. Virksomheten får tilgang til vår beredskapstelefon som betjenes året rundt av en erfaren krisepsykolog.

Vi bistår våre kunder der krisen inntreffer.

Siden etableringen i 1999 har vi samarbeidet med og vært leverandør til en rekke ulike private og offentlige virksomheter.  

Psykologavtale for bedrifter

BedriftAvtale smlEn rekke virksomheter benytter Senter for Stress og Traumepsykologi som sin partner for henvisning av ansatte. Dette kan være virksomheter som opplever at ansatte utsettes for vold eller trusler om vold, eller det kan være bistand til problemer knyttet til jobbrelaterte eller private belastninger.

Vi skreddersyr avtalene til den enkelte kunde. Dette innebærer at vi avtaler hvilke problemområder ansatte kan søke bistand for og rammene for bistanden. Vanligvis inngår vi avtaler hvor den ansatte anonymt kan søke våre tjenester, og med en klar tidsramme for hvor mange timer de kan benytte. Erfaring fra arbeid med sykemeldte arbeidstakere er at mange har stort utbytte av 6-10 timers behandling.

 domino

Krisehåndtering til rett tid

Vi bistår virksomheter med krisehåndtering ved kriser og katastrofer. Denne bistanden består bl.a. av:

Rådgivning og støtte til ledelsen
Bistå med gjennomføring av informasjonsmøter og samlinger
Systematisk oppfølging av kriserammede i akuttfasen og i ettertid
Bistand og støtte til pårørende / etterlatte
Bistand til pårørendesenter
Vi bistår også våre kunder med kurs og opplæring for å styrke virksomhetens kompetanse til å håndtere kriser.

Vi bistår våre kunder der krisen inntreffer.

Beredskapsavtaler

Virksomheter som ønsker en garanti for rask bistand kan tegne en avtale med senteret. I samarbeid med kunden definerer vi hvilken responstid som er påkrevet og type beredskapsavtale som er mest relevant. Virksomheten får tilgang til vår beredskapstelefon som betjenes året rundt av en erfaren krisepsykolog.

Ta kontakt idag om du ønsker en prat om beredskapsavtale for din bedrift.

Priser bedrift

Konsultasjon 45 minutter: 1650 kr  

Krisesamtale / Individuell debrief 60 minutter: 2500 kr

Gruppemøter / Gruppe debriefing 60 minutter: 3500 kr 

 

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål om psykologavtale for bedrifter.