domino

Vårt tilbud

Siden etableringen i 1999 har vi samarbeidet med og vært leverandør til en rekke ulike private og offentlige virksomheter. Det er imidlertid ingen forutsetning at man har en fast samarbeidsavtale, vi bistår alle virksomheter som søker vår hjelp. 

Våre erfarne psykologer bistår blant annet med:

  • Rådgivning og behandling for stressrelaterte plager og ulike lettere psykiske lidelser
  • Oppfølging av ansatte etter spesielle belastninger
  • Lederstøtte i krise
  • Krisehjelp og oppfølging av ansatte etter trakassering, ulykker og voldshendelser
  • Gruppemøter/veiledning med grupper av ansatte i virksomheter med mye belastninger

Vi tilbyr bistand ved vårt kontor i Oslo, og vi kan også bistå virksomheten og dens ansatte der de befinner seg via videobistand. Dette innebærer at våre psykologer kan bistå ansatte uansett hvor de befinner seg. 

 

Psykologavtale for bedrifter

BedriftAvtale smlEn rekke virksomheter benytter Senter for Stress og Traumepsykologi som sin partner for henvisning av ansatte. Dette kan være virksomheter som opplever at ansatte utsettes for vold eller trusler om vold, eller det kan være bistand til problemer knyttet til jobbrelaterte eller private belastninger. Vi har også mye erfaring med å bistå ansatte som har vært utsatt for seksuell trakassering på arbeidsplassen.

Vi har mer enn 15 års erfaring fra arbeid med slike avtaler, og skreddersyr avtalene til den enkelte kunde. Dette innebærer at vi avtaler hvilke problemområder ansatte kan søke bistand for og rammene for bistanden. Vanligvis inngår vi avtaler hvor den ansatte anonymt kan søke våre tjenester, og med en klar tidsramme for hvor mange timer de kan benytte. Erfaring fra arbeid med sykemeldte arbeidstakere er at mange har stort utbytte av 6-10 timers behandling.

 

Timebestilling

Timer bestilles på telefon 22 34 08 00, eller benytt kontaktskjema på denne siden. Vi besvarer alle henvendelser raskt.

 

Priser bedrift

Pris vanlig konsultasjon 45 minutter: 1550 kr  

Pris krisesamtale 60 minutter: 2500 kr

Gruppemøter / debriefing 60 minutter: 4000 kr 

 

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål om psykologavtale for bedrifter.