Fagstoff

Til dere som må arbeide mens viruset herjer

terapiformerDe siste dagene har det vært en del fokus på hvordan det er å arbeide i isolasjon, altså fra hjemmekontor. Og selv om det kan ha sine utfordringer, så må det være lov å si at de som har det privilegiet at de kan sitte trygt innen hjemmets vegger og fortsatt være i arbeid, ikke har det så verst.

Her vil vi heller se litt nærmere på de om nå sikrer at de vesentlige delene av samfunnets hjul fortsatt går rundt, enten de produserer varer, jobber i butikk eller hjelper de som er syke. Og alle de andre som går på jobb og møter mennesker.

Les mer …

Enslig i koronatider

EnsomFlere millioner mennesker verden over er nå direkte eller indirekte berørt av korona-pandemien. I Norge har mange av oss fått hverdagen snudd på hodet i løpet av de siste dagene, som følge av ulike tiltak for å begrense smitteomfang.

Tiltak som karantene, isolasjon, hjemmekontor, stenging av treningssentre, restauranter, cafeer, utesteder, avlysning av kino, konserter og idrettsarrangement, sosiale sammenkomster, hyttenekt og reiseforbud er myntet på å begrense vår sosiale kontakt og stiller oss ovenfor nye utfordringer. Likså kan ringvirkninger som tomme butikkhyller, permitteringer og økonomisk utrygghet påvirke oss.

Les mer …

Hjemmekontor og koronavirus

utbrenthet

I en normal arbeidssituasjon oppleves gjerne dager med hjemmekontor som en gave, noe positivt. Men nå som veldig mange tvinges inn en tilværelse med hjemmekontor, og denne skal vedvare i flere måneder, er det neppe «gave» som er følelsen mange sitter med. Hvordan vil denne tilværelsen påvirke mennesker, og hva kan gjøres for å gjøre denne tilværelsen best mulig?

Basert på den kunnskap som eksisterer, kan vi slå fast at en ikke ubetydelig del av alle de som må arbeide i en slik situasjon, vil utvikle dels sterke psykiske plager og symptomer når dette vedvarer over mange uker. I tillegg kommer jo den spesifikke belastningen at alle, i ulik grad, lever med frykt for viruset og dens konsekvenser for seg selv eller andre. Ettersom viruset sprer seg, vil stadig flere kjenner noen som blir alvorlig syke og dør av viruset. Samtidig kan de ikke delta i vanlige sosiale aktiviteter og ritualer for å ta vare på de som har det vanskelig. I tillegg til alt dette kommer frykt knyttet til arbeidssituasjon og økonomi.

Les mer …

Koronavirus, beredskap og psykologiske konsekvenser

Koronaviruset stiller verden overfor utfordringer vi har begrenset erfaring med i moderne tid. Men prinsipper fra allmenn kriseberedskap og krisepsykologi gir gode retningslinjer for hva vi kan gjøre.

corona 4899173 960 720

COVID-19, eller koronaviruset representerer en ny, og på mange måter en helt ukjent type trussel mot oss. Hvordan kan kunnskap om kriseberedskap og krisepsykologi hjelpe oss å håndtere det som nå utspiller seg? Det skal vi forsøke å besvare kort her.

Kriseberedskap
Kriseberedskap handler om å være forberedt på en dimensjonert måte og inneha reell evne til å kunne håndtere hendelser som rammer. Grunnleggende faktorer bør være på plass, herunder kartlegging/risikovurdering, planverk, materiell og øving. Når hendelsen inntreffer er det avgjørende at man iverksetter de tiltak som bidrar til at konsekvensene reduseres for verdiene (menneskene, miljø, omdømme, drift materiell m). Virksomhetene som er forberedt og har en reell evne til krisehåndtering vil rammes i mindre grad og komme raskere tilbake til normal drift igjen enn de som ikke har etablert beredskap. I den aktuelle

Les mer …

Kollegastøtte

kolegastotteI moderne krise- og katastrofebistand har vi i stadig økende grad sett at denne også inneholder en komponent for psykologisk ivaretakelse av de kriserammede.

 Dette blir ofte sett på som en oppgave for profesjonelle psykologer og andre, og det er klart at fagfolk spiller en viktig rolle når reaksjonene eller hendelsene er svært alvorlig, samt som støttespillere for ledere og andre som må håndtere krisen internt i organisasjonen. Men den viktigste støtten en kriserammet kan motta er, ved siden av støtte fra familie og venner, den støtten kolleger bidrar med. 
Les mer …

Terapiformer

terapiformerMange lurer på hva terapi er, og hvilke typer vi driver med.

Noen søker bistand for behandling av spesifikke lidelser, andre ønsker en samtalepartner om vanskelige forhold i livet.Våre psykologer bistår mennesker som sliter med stress og livskriser, og noen ønsker kun en samtalepartner rundt krevende forhold i arbeid eller privat. Andre søker bistand fordi de sliter med ettervirkninger av ulykker, trusler og vold.
 
Våre klienter er henvist via forsikringsselskapene vi samarbeider med, noen fra sin arbeidsgiver, mens andre igjen er privatpersoner som søker rådgivning og behandling.
 
Senterets psykologer arbeider etter evidensbaserte metoder, som kognitiv atferdsterapi og EMDR. Metodene har vist seg svært effektive ved behandling av en rekke ulike angst-lidelser, og ved behandling av PTSD.  
Les mer …