Fagstoff

Kollegastøtte

kolegastotteI moderne krise- og katastrofebistand har vi i stadig økende grad sett at denne også inneholder en komponent for psykologisk ivaretakelse av de kriserammede.

 Dette blir ofte sett på som en oppgave for profesjonelle psykologer og andre, og det er klart at fagfolk spiller en viktig rolle når reaksjonene eller hendelsene er svært alvorlig, samt som støttespillere for ledere og andre som må håndtere krisen internt i organisasjonen. Men den viktigste støtten en kriserammet kan motta er, ved siden av støtte fra familie og venner, den støtten kolleger bidrar med. 
Les mer …

Terapiformer

terapiformerMange lurer på hva terapi er, og hvilke typer vi driver med.

Noen søker bistand for behandling av spesifikke lidelser, andre ønsker en samtalepartner om vanskelige forhold i livet.Våre psykologer bistår mennesker som sliter med stress og livskriser, og noen ønsker kun en samtalepartner rundt krevende forhold i arbeid eller privat. Andre søker bistand fordi de sliter med ettervirkninger av ulykker, trusler og vold.
 
Våre klienter er henvist via forsikringsselskapene vi samarbeider med, noen fra sin arbeidsgiver, mens andre igjen er privatpersoner som søker rådgivning og behandling.  
Senterets psykologer arbeider etter evidensbaserte metoder, som kognitiv atferdsterapi og EMDR. Metodene har vist seg svært effektive ved behandling av en rekke ulike angst-lidelser, og ved behandling av PTSD. 

 

Les mer …

Krisereaksjoner

krisereaksjonerHva er de vanligst krisereaksjonene?

 Først har vi de vanlige akutte krisereaksjonene vi opplever, som gjerne er av forbigående art og som av natur er sterke stressreaksjoner. Dette er reaksjoner de aller fleste av oss kjenner fra vårt eget liv, for eksempel om vi har kjørt en bil i grøfta og husker hvordan vi fikk hjertet i halsen og kjente redselen før vi så at alt gikk vel, tross alt. Dette er vanlige stressreaksjoner, som er forbigående av natur og ikke utgjør noen kilde for bekymring som sådan. 
 
Les mer …

Utbrenthet

utbrenthetUtbrenthet er et populært, men omstridt begrep.

 
Enkelt sagt beskriver det en tilstand hvor mennesker er så utslitt at de ikke fungerer tilfredsstillende lenger. Utbrenthet er en psykologisk og fysisk tilstand som kan skyldes mange, og sammensatte årsaker hvorav de viktigste ofte er knyttet til forhold ved arbeidsplassen. Fenomenet krever seriøs oppmerksomhet da utbrenthet og psykisk betingede lidelser er blitt en viktig hovedårsak til sykefravær i Norge.
Les mer …

Pårørendesenter

parorendeVed kriser og katastrofer kan det være behov for etablering av hjelpetiltak både for kriserammede ansatte og for pårørende/etterlatte.

De siste årene har mange henvendt seg til vårt senter for å få bistand i forbindelse med etablering av pårørendesenter – og det er selvsagt viktig å ha både planer og ressurser for dette tilgjengelig om behovet oppstår.

Men før vi beskriver dette nærmere kan det være greit å understreke at det ved større kriser og katastrofer vil være flere målgrupper som krever umiddelbar oppmerksomhet fra bedriften: Direkte kriserammede, øvrige ansatte, ledelse og krisestab og selvsagt også pårørende (eventuelt etterlatte). I tillegg kommer de behov bedriften vil få for kommunikasjon med både media og allmennheten. Men i denne artikkelen settes fokus på bistand til pårørende.
Les mer …

Stress og krisereaksjoner

stresskriserVi skiller gjerne mellom fire typer forskjellige belastninger i forbindelse med kriser: 

1. Først har vi de vanlige akutte krisereaksjonene vi opplever, som gjerne er av forbigående art og som av natur er sterke stressreaksjoner. Dette er reaksjoner de aller fleste av oss kjenner fra vårt eget liv, for eksempel om vi har kjørt en bil i grøfta og husker hvordan vi fikk hjertet i halsen og kjente redselen før vi så at alt gikk vel, tross alt. Dette er vanlige stressreaksjoner, som er forbigående av natur og ikke utgjør noen kilde for bekymring som sådan. 

Les mer …