×

Feil

Kategorien ble ikke funnet

Krisehåndtering
Vi bistår bedriften når krisen inntreffer med ivaretakelse av ansatte og pårørende og støtte til ledelsen.
Behandling
Erfarne psykologer tilbyr rådgivning og behandling. Vi har spisskompetanse på arbeid med stress, kriser og traumer og lette til moderate psykiske lidelser.
Bedriftsavtaler
En bedriftsavtale sikrer ansatte rask bistand ved behov for psykologisk bistand.
Kurs
Vi leverer foredrag, kurs og opplæringstiltak innen stress- og krisefeltet.
Barn & Unge
Vi tilbyr rask og effektiv hjelp til barn og unge som har vært utsatt for belastninger, eller som befinner seg i en vanskelig livssituasjon. Vi gir veiledning til omsorgsgivere, og hjelp til å bedre forstå og møte barnas behov.
Hvorfor velge oss?

Hvorfor velge oss?

I mer enn 20 år har vi bistått privatpersoner og bedrifter, og vi har enda til gode å oppleve at en bedrift avslutter sitt samarbeid med oss. Våre psykologer er erfarne og arbeider etter moderne metoder og som gir gode resultater.
Bedriftsavtaler

Bedriftsavtaler

Bedrifter som investerer i sine ansatte og tilbyr tidlig hjelp reduserer sykefravær. Dette har vi arbeidet med i to tiår, og vi vet det er mulig å skape mye endring innen en ramme på 10 timer. Kontakt oss for mer informasjon om bedriftsavtaler.

Les mer...
Kurstilbud

Kurstilbud

Vi tilbyr alt fra foredrag til kurs og opplæringstiltak over flere dager. Vanlige tema vi underviser i er blant annet: • Stressmestring og forebygging av utbrenthet • Personalomsorg ved kriser og katastrofer •Pårørendetelefon og Pårørendesenter •Kollegastøtte

Les mer...