Stress og Traumer
Opplever du stress og plager som har bygget seg opp over tid?
E-læring
Håndteringen av en krise blir aldri bedre enn de menneskene som skal håndtere krisen og de som er rammet av den.
Kurs
Vi leverer alt fra en times foredag til treningskurs over 1- 2 dager til øvelser.
image
Vi bistår enkeltpersoner, familier og grupper etter ulykker eller kriser. Bedrifter kan inngå beredskapsavtaler som sikrer rask hjelp om krisen skulle inntreffe.
Les mer..
image
Vi arbeider med behandling av stress, traumer og lettere psykiske lidelser. Bedrifter kan inngå avtale for rådgivning og støtte til sine ansatte.
Les mer..
image
Vi har omfattende erfaring med foredrag og kurs innen vårt fagfelt. Vi gir opplæring om ivaretakelse av ansatte og pårørende ved kriser og katastrofer, og holder kurs om stressmestring.
Les mer..