Krisehåndtering
Vi bistår bedriften når krisen inntreffer med ivaretakelse av ansatte og pårørende og støtte til ledelsen.
Behandling
Erfarne psykologer tilbyr rådgivning og behandling. Vi har spisskompetanse på arbeid med stress, kriser og traumer og lette til moderate psykiske lidelser. Vi gir også rask hjelp til barn og unge som har opplevd belastinger, og bistår omsorgsgivere gjennom veiledning og konsultasjoner.
Bedriftsavtaler
En bedriftsavtale sikrer ansatte rask bistand når behovet oppstår.
Kurs og foredrag
Kompetanseheving fra erfarne og engasjerte fagpersoner på den mest oppdaterte kunnskapen innen stress, kriser og traumer.
Barn & Unge
Vi tilbyr rask og effektiv hjelp til barn og unge som har vært utsatt for belastninger, eller som befinner seg i en vanskelig livssituasjon. Vi gir veiledning til omsorgsgivere, og hjelp til å bedre forstå og møte barnas behov.

Krisehåndtering og kriseberedskap

Dette e-læringskurset er utviklet for å gjøre alle ansatte bedre forberedt på hvordan de kan forberede seg, og mestre vold og trusler om vold.

  • Del 1 viser hvordan vi sørger for å være forberedt dersom en krise skulle ramme oss.

  • Del 2 omhandler hvordan vi best håndterer situasjoner med vold eller trusler om vold.

  • Del 3 lærer hvordan vi  ivaretar hverandre etter en kritisk hendelse.

Kurset tar ca en time å gjennomføre. 

Du kan ta kurset ved å trykke på denne linken.

 

Trakassering

Dette e-læringskurset gjennomgår hvordan man forebygger og handler om noen varsler om seksuell trakassering på arbeidsplassen.

  • Del 1 viser hvordan vi kan forebygge trakassering.

  • Del 2 forteller hva vi gjør når noen varsler om trakassering.

  • Del 3 lærer hvordan vi tar vare på mennesker som er involvert i en sak om trakassering.

Kurset tar en drøy halvtime å gjennomføre.

Du kan ta kurset ved å trykke på denne linken.

 

Hvorfor velge oss?

Hvorfor velge oss?

Hos oss møter du meget erfarne og engasjerte psykologer som har arbeidet med fagutvikling i en årrekke.

I over 20 år har vi bistått privatpersoner og bedrifter, all behandling er basert på evidensbaserte metoder og vi tilbyr kurs og foredrag basert på moderne forskning og vår rike erfaring.
Bedriftsavtaler

Bedriftsavtaler

Bedrifter som investerer i sine ansatte og tilbyr tidlig hjelp reduserer sykefravær. Vi har omfattende erfaring fra å bistå med forebyggende tiltak for å bedre det psykososiale arbeidsmiljøet, psykologisk bistand til ansatte, og lederstøtte og bistand ved kriser.

Les mer...
Kurstilbud

Kurstilbud

Vi tilbyr kurs til bedrifter og helseinstitusjoner om stressmestring, krisehåndtering og personalomsorg ved kriser. Vårt kurstilbud tilpasses den enkelte tjeneste, og varierer fra korte foredrag til langvarig samarbeid om kompetanseheving på temaene stress, kriser og traumer.

Les mer...