runeRune Stuvland er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen i 1990. I årene 1990-1992 jobbet han ved Senter for Krisepsykologi i Bergen og ved Den Norske Kreftforening.

I 1992 flyttet han til Kroatia for å bistå Universitetet i Zagreb med studier av barn rammet av krig. Litt senere ble han rekruttert av UNICEF Zagreb, og i de følgende 6 årene arbeidet han for i UNICEF i Zagreb og Sarajevo med ansvar for utvikling og gjennomføring av prosjekter for befolkninger rammet av krig.

I 1999 etablerte han Senter for Stress og Traumepsykologi. Der arbeider han med behandling, krisehjelp, kurs og undervisning.

Rune har omfattende erfaring fra gjennomføring av opplæringstiltak for å bedre virksomhetens evne til å ivareta ansatte og pårørende under og etter en krise. Hans unike praktiske erfaring kombinert med gode pedagogiske evner gjør at han er mye benyttet til kurs, undervisning og opplæring.

Rune er også daglig leder og partner i et nytt foretak, Norsk Krisetrening, som utvikler e-læringskurs innen krisehåndtering.