Ellisiv M. J. Horrell tok sin bachelor i psykologi ved Kingston University i London i 2006, og  doktorgrad i psykologi ved City University, London i 2013. Hun begynte å arbeide ved Senter for Stress og Traumepsykologi i 2012, og er idag nestleder ved senteret.

Hun har spesialisert seg innenfor kognitiv terapi for voksne og har jobbet både i England og Norge med et bredt spekter av psykiske lidelser.

Ellisiv har kompetanse i metoden "Prolonged Exposure for PTSD". Dette er en behandlingsform som består av hovedsakelig to hovedintervensjoner; "in vivo exposure" og "imaginal exposure". In vivo eksponering handler om at man gradvis skal nærme seg situasjoner, steder og ting som man har unngått etter den traumatiske hendelsen, og imaginal eksponering handler om å gjenfortelle den traumatiske hendelsen slik at man får bearbeidet den. Begge disse intervensjonene er med på å redusere PTSD symptomer ved at man opplever at det man unngår ikke er farlig, og at angsten reduseres etter hvert som man konfronterer frykten. En behandling består vanligvis av 10-15 dobbelttimer (a 90 minutter).

Ellisiv har også mye erfaring fra arbeid med angst, depresjon og stressrelaterte problemer. Hun jobber også med bistand til ledere som opplever mye press. 

Ved siden av klinisk arbeid tilbyr Ellisiv kurs og undervisning, samt gruppeveiledning og støtte til ansatte i virksomheter med mye belastninger.