elisabethElisabeth G. Krohn er utdannet psykolog ved NTNU i Trondheim i 2000. I 2008 ble hun spesialist i klinisk voksenpsykologi.

Hun har i sin yrkeskarriere jobbet med ulike typer kliniske oppdrag. Siden 2009 har hun jobbet som militærpsykolog i Forsvarets sanitet. Fokus her er oppfølging av soldater og deres familier før, under og etter internasjonale oppdrag. Gjennom denne stillingen har hun deltatt i praktisk bistand til soldater, pårørende og etterlatte etter større kriser og ulykker.

Elisabeth har arbeidet deltid ved Senter for Stress og Traumepsykologi siden 2011, og bistår ved undervisningsoppdrag og ved akutte kriser som rammer senterets kunder.