faribaUtdanning

Utdannet psykolog ved Universitetet i Lund 1996.

Arbeidserfaring

Fariba har arbeidet ved Senter for Stress og Traumepsykologi siden 2005. Før dette arbeidet hun i flere år i ulike kommunale helsetjenester.

Kompetanse

Fariba har omfattende erfaring fra arbeid med ulike typer lettere psykiske lidelser. Hun har spisskompetanse i arbeid med flyktninger. 

 Tilbake...

Login