Utdanning

brattebergUtdannet psykolog ved NTNU Trondheim 2007.

Spesialist i klinisk voksenpsykologi 2015.

Videreutdanning i kognitiv terapi, Norsk Forening for kognitiv terapi 2014.

Arbeidserfaring

Bjørn har arbeidet ved senteret siden 2017. 

Han har mange års erfaring fra arbeid innen ulike deler av helsevesenet. I tillegg har han mye erfaring fra arbeid med mennesker som er utsatt for store belastninger.

Kompetanse

Bjørn har rik erfaring fra arbeid med alle typer lettere psykiske lidelser, og spisskompetanse i behandling av traumer.

Han arbeider med kognitive metoder og EMDR.

Bjørn har også mye erfaring fra bistand til enkeltpersoner og grupper etter kritiske hendelser.

Tilbake...