Utdanning

Marika Kruse Høyem webUtdannet psykolog fra Københavns Universitet 2008.

Treårig videreutdanning i ISTDP (intensiv dynamisk korttidsterapi).

Gjennomført alle moduler i EMDR (traumefokusert behandling).

Gjennomført toårig spesialiseringskurs i organisasjonspsykologi.

 

Arbeidserfaring

Marika har mange års erfaring fra arbeid med voksne i offentlig og privat helsevesen i Norge og Sverige, og har flere års erfaring fra traumebehandling av personer utsatt for seksuell vold.  

Hun har også mye erfaring fra konsulentvirksomhet og rådgivning ifht arbeidspsykologiske problemstillinger, leder/talentutvikling, rekruttering og bruk av arbeidspsykologiske tester.

Arbeidsoppgaver

Ved Senter for Stress og Traumepsykologi utfører Marika spesialoppdrag knyttet til kriser, og kurs/undervisningsoppdrag.

Tilbake...

 

Login