erikErik Hogfeldt-Eskevik

Erik er utdannet psykolog fra psykologprogrammet på Stockholms, Göteborgs og Örebro universitet i 2012. Han har spesialkompetanse i Acceptance and Commitment Therapy (ACT), en kognitiv atferdsterapi med fokus på klientens verdier.

Han har bred erfaring av arbeid med mange forskjellige former for psykiske plager som nedstemthet, angst og mareritt.

Erik arbeider kveldstid  mandager kl 17-20.