terapiformerMange lurer på hva terapi er, og hvilke typer vi driver med.

Noen søker bistand for behandling av spesifikke lidelser, andre ønsker en samtalepartner om vanskelige forhold i livet.Våre psykologer bistår mennesker som sliter med stress og livskriser, og noen ønsker kun en samtalepartner rundt krevende forhold i arbeid eller privat. Andre søker bistand fordi de sliter med ettervirkninger av ulykker, trusler og vold.
 
Våre klienter er henvist via forsikringsselskapene vi samarbeider med, noen fra sin arbeidsgiver, mens andre igjen er privatpersoner som søker rådgivning og behandling.
 
Senterets psykologer arbeider etter evidensbaserte metoder, som kognitiv atferdsterapi og EMDR. Metodene har vist seg svært effektive ved behandling av en rekke ulike angst-lidelser, og ved behandling av PTSD.  
Et av hovedmålene ved kognitiv terapi er identifikasjon og forandring av automatiske tanker (kognitiv restrukturering). Klienter som har opplevd traumatiske hendelser kan få hjelp gjennom grundig kartlegging av den traumatiske hendelsen (prosessering), gradvis og gjentatte eksponeringer til de traumatiske minnene (eksponering). Videre kan klienter få hjelp til å mestre angst og traumatiske minner ved hjelp av avspenningsøvelser (f.ex. pusteøvelser). I tillegg kan vi arbeide med metoder for å mestre fremtidig stress og belastninger, misbruk av alkohol eller annet på grunn av stress og traumer, og øve på sosiale og mellom-menneskelige ferdigheter.
 
Terapiformen er i sterk fremvekst og er den dokumentert mest effektive behandlingsformen for en rekke psykiske lidelser som depresjon, sosial angst, panikkanfall og angstlidelser, PTSD m.m.
 
Eye Movement Desensitization and Reprocessing eller EMDR er en forholdvis ny metode som spesielt er effektiv ved behandling av traumatiske minner. Behandlingen innebærer elementer av eksponeringsterapi og kognitiv atferdsterapi kombinert med teknikker (øyebevegelser) som skaper en endring i oppmerksomhet og medfører prosessering av traumatiske (vonde) minner. Klienter som har opplevd sterke traumatiske minner plages ofte av sterke, påtrengende og meget ubehagelige minner. EMDR har vist seg svært effektiv for å redusere intensiteten av disse minnene, og derved hjelpe klienten å gå videre etter den traumatiske hendelsen. Vi kan arbeide med minner som er noen dager gamle, så vel som minner som stammer fra hendelser som ligger mange år tilbake i tid.
 
Teori og forskning omkring denne metoden er fortsatt på et tidlig stadium, men det finnes en økende dokumentasjon som viser at metoden er spesielt effektiv for å få tilgang til, og prosessere (og derved endre) traumatiske minner. EMDR kan benyttes alene, eller sammen med andre behandlingsformer og kan inngå både i korttidsterapi og som et element i et mer langsiktig behandlingsopplegg.
  
Konsultasjon og rådgivning er også et typisk element i vår virksomhet. Mange klienter henvender seg til oss fordi de har behov for å presentere spesielle problemer som har oppstått, og ønsker råd og veiledning med hensyn til hvordan de best kan løse disse problemene og den effekten det har hatt på dem selv eller deres familie eller kolleger. Andre står i en vanskelig livssituasjon og ønsker å få støtte og tilbakemelding på hvordan man mester situasjonen.
 
Kriseintervensjoner er tiltak som settes i verk etter at det har skjedd en spesifikk hendelse (ulykke, ran, tap). Her spiller psykologen en svært aktiv rolle, eksempelvis kan vi reise hjem til en familie eller ut til en bedrift etter en ulykke for å tilby vår bistand til individer eller grupper som er rammet av hendelsen. Dette kan ta form av konsultasjonsmøter, hvor vi snakker sammen om hva som har hendt og hva f. eks. bedriften kan gjøre for å bistå alle som er rammet. Individer eller grupper som er direkte rammet av en hendelse kan delta i en psykologisk debriefing, som er en systematisk gjennomgang av hendelsen og de påfølgende reaksjonene. Noen ønsker en eller flere krisesamtaler for å gå gjennom og bearbeide.
 
Medikamentell behandling tilbys ikke ved Senter for Stress og Traumepsykologi. Der dette er påkrevd samarbeider klienten med sin fastlege. For kriserelaterte problemer er vi generelt skeptiske til bruk av medikamenter (beroligende, antidepressiva, sovemedisiner) men det er selvsagt tilfeller hvor bruk av medikamenter kan være fornuftig i en tidsavgrenset periode, og parallelt med psykologisk behandling.
 
Senter for Stress og Traumepsykologi tilbyr i hovedsak rådgivning/konsultasjon og korttids psykoterapi (mindre enn 20 timer) til sine klienter. Noen trenger imidlertid også langtidsterapi, og vi kan også tilby dette.