/Kriseblogg
Kriseblogg
Les siste blogginnlegg fra Rune Stuvland

Posts from 2021-01-22

Venterommet i 2021

Her på Venterommet skjer det mye, og lite om dagen. Mye fordi vi mottar mye informasjon om nyheter og vaksiner og muterte virus, lite fordi vi fortsatt ikke helt forstår når vi kommer ut herfra.

Jeg innser at det er krevende å være myndigheter som skal fortelle oss her inne på Venterommet hva vi skal gjøre samt hva som vil skje. Men jeg må innrømme at det til tider kan være krevende å vite hva som forventes av meg, og det tales med litt mange tunger om dagen. 

Skal jeg gå på en offisielt støttet julekonsert eller juleteater og bli smittet, eller la være?

Skal jeg juble fordi myndighetene vil invitere vintersportutøvere hit så jeg kan bli begeistret, eller skal jeg heller gremme meg over dumskapen over slike aktiviteter? 

Som en erfaren krisepsykolog tilhører jeg nok den siste kategorien. Jeg gremmer meg over dumskap, over frieri til de som tror vi ikke står overfor en svært alvorlig trussel, til de som snakker ned faren for å ivareta sine egne behov og til de som tror ting på mystisk vis bare skal bli bedre fordi vi er "annerledeslandet". 

Utfordringen for myndighetene er naturlig nok at de til en viss grad er nødt til å styre etter data de har, og ikke like mye av klokskap om hva vi idag bør ta for gitt blir neste steg i denne pandemien. Vel, det er ikke helt sant, de har langt på vei vært flinke, og de bedriver en balansekunst mellom mange interessenter, men det er allerede omtalt i bloggen her (og er helt grunnleggende i all krisehåndtering), det bør kommuniseres klart og enkelt og med en stemme. 

Vi er nå på vei inn i en ny fase i pandemien. Jada vaksinene er i produksjon men vi kan fort se både høst og vinter før et tilstrekkelig antall i befolkningen er vaksinert og restriksjoner kan reduseres i omfattende grad. Vi har sett litt "vaksine - og Norge er annerledeslandet" eufori i det siste (og ja tallen er lave sammenliknet med sammenliknbare land), men jeg bare spør: Hvorfor skal et virus opptre annerledes i Norge? 

Svaret er at det gjør det jo ikke. Men kanskje kan vi unngå at det utvikler seg til en katastrofe. Det kan bare skje om om myndighetene klarer å gjennomføre svært strenge restriksjoner i de nærmeste månedene. Muterte virus er i omløp, Nordre Follo er i en slags lockdown idag og idet dette skrives pågår det møter og signalene er at regjeringen samt kommunene som nå samtaler rundt dette vil legge seg på høyeste tiltaksnivå.

Disse tiltaken vil komme, det kan skje i morgen, eller det kan skje om en uke. For legger vi sunn fornuft til grunn og tenker oss at tiltak er påkrevet for å forhindre at krisen vi står i blir til en katastrofe, så vil vi selvsagt se svært omfattende restriksjoner i store deler av landet i tidens som kommer. 

Så her sitter vi, og venter, og gradvis innser vi at det bare er å innfinne seg med at det kanskje ikke blir den planlagte ferien til Middelhavet i 2021 heller, ja kanskje får vi heller ikke reise som vi vil innenlands heller om muterte virus får bestemme. Det blir heller ikke skihopp på Lillehammer eller 5-mil i Kollen i 2021 selv om vi har en minister som tror noe annet. 

For om vi lar de som baserer seg på tro være de som styrer oss gjennom krisen, ja så kan oppholdet her inne på Venterommet både bli lengre og mer smertefullt enn nødvendig.

Vi er med andre ord strandet her inne på Venterommet ganske så lenge til, og i mellomtiden skal vi bli enda mer bekymret for hvordan viruset vil påvirke oss ettersom det øker i omfang i tiden som kommer. Jeg kan selvsagt håpe at jeg tar feil her, men jeg tror det ikke. Og grunnen til at jeg ikke tror det er fordi vi har et mutert virus i omløp. Og kanskje blir mange nok av oss satt i lockdown, og respekterer det, til at min antagelse blir feil. Men jeg tror ikke det heller, per i dag.

Så må vi finne måter å ta vare på oss selv og våre barn, venner, kolleger og andre som best vi kan i tiden som kommer. Det er litt som å sitte i flyet og oksygenmaskene kommer ned, de voksne må gå foran og ivareta seg selv for å kunne ta vare på barn og andre som sliter med å gjøre det selv. Så nå får de av oss som er voksne og skjønner at flyet kan styrte, forsøke å holde hodet kaldt og bidra til at skaden blir minst mulig på denne ubehagelige reiser vi er ute på nå. 

Dette krever, som alltid, god informasjon og klar ledelse. Det gjelder fra regjeringen, fra bedriftsledere og fra de voksne i familiene. Så får vi håpe det kan bidra til det som er viktigst i alle krisehåndtering - å redusere skadeomfanget blant menneskene som er rammet av krisen. I denne krisen er det hele befolkningen.