krisepsykologi1

Krisehåndtering til rett tid

Vi bistår virksomheter med krisehåndtering ved kriser og katastrofer. Denne bistanden består bl.a. av:

  • Rådgivning og støtte til ledelsen
  • Bistå med gjennomføring av informasjonsmøter og samlinger
  • Systematisk oppfølging av kriserammede i akuttfasen og i ettertid
  • Bistand og støtte til pårørende / etterlatte

Vi bistår også våre kunder med kurs og opplæring for å styrke virksomhetens kompetanse til å håndtere kriser.

Vi bistår våre kunder der krisen inntreffer.

Beredskapsavtaler

Virksomheter som ønsker en garanti for rask bistand kan tegne en avtale med senteret. I samarbeid med kunden definerer vi hvilken responstid som er påkrevet og type beredskapsavtale som er mest relevant. Virksomheten får tilgang til vår beredskapstelefon som betjenes året rundt av en erfaren krisepsykolog.

Du finner en brosjyre om våre avtaler her.

Ta kontakt idag om du ønsker en prat om beredskapsavtale for din bedrift.

Bistand via video 

Vi bistår også virksomheter med rådgivning og oppfølging av ledere og ansatte via video. Våre erfarne krisepsykologer kan på denne måten bistå dere raskt og effektivt der dere befinner dere, om det er i Norge eller utenlands. Vi benytter oss av en moderne videløsning som er kryptert og møter alle krav for levering av digitale helsetjenester.