Koronaviruset

Senteret er i drift som vanlig, men vi vil verne klienter og ansatte mot smitte. Bestill videokonsultasjon hvis du eller noen i din familie har:

- Feber, hoste, sår hals, er tungpustet eller har magesmerter uten kjent årsak

- Har hatt nærkontakt med bekreftet koronasmittet siste 10 dager eller er i karantene

- Har oppholdt deg utenfor Norge de siste 10 dagene

lederstotte

 

Vi har lang erfaring med og bred kunnskap om rammebetingelser for organisasjoners liv og virke, og hvilken betydning ledelse, grupper og enkeltindivider har for hvordan organisasjonen fungerer.

Våre organisasjonspsykologer tilbyr bistand til ledere og organisasjoner i form av veiledning, rådgivning og oppfølging av arbeidstakere og arbeidsgivere i arbeidshelse- og arbeidsmiljøutfordringer.

Videre tilbyr vi individuell lederutvikling og lederstøtte til ledere i større og sammensatte organisasjoner.

Vi bistår også i utvikling- og omstillingsprosesser, herunder implementering av omorganiseringstiltak.

Senteret har også bred kompetanse fra arbeid med støtte til ledere og organisasjoner ved kriser og katastrofer, samt gjennomføring av forebyggende tiltak for å øke virksomheters kompetanse til å håndtere kriser.

Andre områder vi jobber med er:

  • Psykisk helse og arbeidslivstilrettelegging (veiledning, rådgivning og oppfølging av arbeidstakere og arbeidsgivere i arbeidshelse- og arbeidsmiljøutfordringer)

  • Endringsledelse / Omstillingsprosesser ( Bistand til ledere og organisasjoner i utvikling- og omstillingsprosesser, herunder implementering av omorganiseringstiltak)

  • Konflikthåndtering/mekling/rådgivning i varslingssaker

  • Psykososialt arbeidsmiljø