Koronaviruset

Vi har nå åpnet igjen for å ta imot klienter på vårt kontor. I tråd med råd fra helsemyndighetene vil rådgivning og behandling primært skje via video, men vi kan også møte klienter på vårt kontor. Vårt sentralbord tel 22 34 08 00 er åpent hverdager kl. 0800 til kl. 1600. Uten åpningstider nås vi på telefon 99 29 09 41 og post@traumepsykologi.no.

Les Kriseblogg her...

lederstotte

Lederstøtte og organisasjonspsykologi

Vi har lang erfaring med og bred kunnskap om rammebetingelser for organisasjoners liv og virke, og hvilken betydning ledelse, grupper og enkeltindivider har for hvordan organisasjonen fungerer.

Våre organisasjonspsykologer tilbyr bistand til ledere og organisasjoner i form av veiledning, rådgivning og oppfølging av arbeidstakere og arbeidsgivere i arbeidshelse- og arbeidsmiljøutfordringer.

Videre tilbyr vi individuell lederutvikling og lederstøtte til ledere i større og sammensatte organisasjoner.

Vi bistår også i utvikling- og omstillingsprosesser, herunder implementering av omorganiseringstiltak.

Senteret har også bred kompetanse fra arbeid med støtte til ledere og organisasjoner ved kriser og katastrofer, samt gjennomføring av forebyggende tiltak for å øke virksomheters kompetanse til å håndtere kriser.

Andre områder vi jobber med er:

  • Psykisk helse og arbeidslivstilrettelegging (veiledning, rådgivning og oppfølging av arbeidstakere og arbeidsgivere i arbeidshelse- og arbeidsmiljøutfordringer)

  • Endringsledelse / Omstillingsprosesser ( Bistand til ledere og organisasjoner i utvikling- og omstillingsprosesser, herunder implementering av omorganiseringstiltak)

  • Konflikthåndtering/mekling/rådgivning i varslingssaker

  • Psykososialt arbeidsmiljø