kurs2

Kurs om krisehåndtering og stressmestring

Vi tilbyr kurs og undervisning om:

               Personalomsorg ved kriser og katastrofer

               Mestring av stress i hverdagen 

Vi leverer alt fra en times foredrag til treningskurs og øvelser over flere dager.

Vi kan også tilby e-læringskurs i kombinasjon med tradisjonell opplæring. Les mer om dette her.

Kompetanse

Senter for Stress og Traumepsykologi har gjennom mange år hatt fast opplæringsansvar for en rekke større private og offentlige virksomheter. Våre kursholdere har spisskompetanse innen sine fagfelt og har mange års erfaring fra opplæringstiltak.

Mer om våre kurs

Personalomsorg ved kriser og katastrofer

Vi bistår med kurs og opplæring av ledere, kriseteam, HR-avdelinger og andre som skal bistå når en krise inntreffer. Treningen fokuserer på alle forhold som er vesentlige for god personalomsorg og krisehåndtering:

  • Vanlige reaksjoner ved kriser
  • Informasjonsarbeid mot ansatte og pårørende
  • Håndtering av krise- og pårørendetelefon
  • Gjennomføring av samtaler med kriserammede
  • Organisering av pårørendesenter
  • Organisering av hjelpetiltak for ansatte under og etter en kritisk hendelse

Dette kurset leveres vanligvis som kurs over en eller to dager, og består av foredrag, presentasjon av praktiske eksempler, gjennomgang av tiltak og øvelser gjennom table-tops og rollespill.

Kursene tilpasses kundens eksisterende planverk og kompetanse. Vi kan også bistå i utviklingen av bedriftens overordnede kriseberedskapsarbeid, med utvikling av beredskapsplaner for ivaretakelse av ansatte og pårørende, og ved deltakelse i mer overordnede øvelser for bedriftens kriseorganisasjon.

Innholdet er relevant enten det gjelder hverdagens små kriser som kan ramme en virksomhet, eller større katastrofer.

Målgruppen er ledere, personalansvarlige og alle som har en funksjon i bedriftens kriseorganisasjon.

Ta kontakt i dag om du ønsker kurs i personalomsorg ved kriser og katastrofer. 

Stress og utbrenthet

Vi kan levere foredrag over 1-3 timer eller dagskurs innen stress og stressmestring. Kursene fokuserer på årsaker til stress, stressreaksjoner og utbrenthet, og tiltak som gjennomføres for å redusere stress på individ, gruppe og organisasjonsnivå.

Målgruppen kan være alle ansatte i en bedrift, ansatte med spesielt krevende oppgaver og ledere.

Kursene tilpasses kundens virksomhet og deltagernes behov, og kan variere fra foredrag for store grupper mennesker til gruppemøter med mindre grupper hvor fokus er vendt mot deltagernes egne erfaringer og med et sterkt element av egendeltagelse i kurset. Vi har flere kunder hvor vi avholder jevnlige stress-workshops for ansatte, der målsettingen er dels bevisstgjøring og dels bearbeiding av egne erfaringer.

Les mer om stress og utbrenthet her.

Ta kontakt her om du har spørsmål om våre kurs innen stress og utbrenthet.