kurs2

Siden etableringen i 1999 har Senter for Stress og Traumepsykologi levert foredrag, kurs og opplæring til kunder. Vi tilbyr alt fra kortere foredrag til kurs og opplæringstiltak over flere dager.

Vårt kurstilbud

Krisehåndtering

  • Personalomsorg ved kriser og katastrofer
  • Pårørendehåndtering /  Pårørendetelefon
  • Kollegstøtte
  • Beredskapsarbeid 

Stresshåndtering 

  • Mestring av stress i hverdagen
  • Forebygging av stress og utbrenthet 

Organisasjonspsykologi

 

E-læring

Senter for Stress og Traumepsykologi er partner i et nytt foretrak, Norsk Krisetrening, som tilbyr E-læringskurs. Det tilbys her to kurs:

  • Trakassering på arbeidsplassen
  • Kriseberedskap og krisehåndtering

E-læring er et effektivt verktøy for å øke kompetansen hos alle ansatte i virksomheten. Les mer om dette på hjemmesiden til Norsk Krisetrening

For mer informasjon kontakt oss.