Vi holder kurs og foredrag på temaene: 

  • Giftig stress og omsorgssvikt. Hva er giftig stress, og hvordan skader omsorgssvikt barns utvikling ? Hva trenger barna for å gjenoppta sin utvikling? Se video: Den traumatiserte hjernen
  • Traumebehandling Hva er fellesfaktorene i traumebehandling, og hvordan tilpasse behandlingen den enkelte? 
  • Sensory Motoric Arousal Regulation Treatment (SMART) Hvordan nå frem til barn som strever med å uttrykke seg gjennom ord? Bruk av Sanse- og bevegelsesrom i behandling. Se video: Når ordene ikke strekker til
  • Skisse for behandling av traumeminner. Hvordan redusere påtrengende minner, og styrke opplevelsen av kontroll og mestring hos traumeutsatte?