kurs2

Vårt kurstilbud  

Siden etableringen i 1999 har Senter for Stress og Traumepsykologi levert foredrag, kurs og opplæring til kunder. Vi tilbyr alt fra foredrag til kurs og opplæringstiltak over flere dager. Vi skreddersyr kurs til din virksomhets behov og ønsker. Vi kan levere alt fra en times foredrag til opplæringstiltak over flere dager.

 

Blant de tema vi gir tilbud om er:

       Krisehåndtering

 • Personalomsorg ved kriser og katastrofer
 • Pårørendehåndtering
 • Pårørendetelefon
 • Kollegastøtte
 • Beredskapsarbeid

       Organisasjon

 • Arbeidsmiljø og arbeidsmiljøutvikling
 • Endring og omstilling
 • Konflikthåndtering og varslingssaker
 • Mobbing og trakassering
 • Konfliktdempende kommunikasjon
 • Vold og trusler i arbeidslivet
 • Forebygging av stress og utbrenthet

        Ledelse

 • Ny i lederrollen
 • Dialogkompetanse
 • Relasjonsorientert ledelse
 • Endringsledelse
 • Lederens rolle i det psykososiale arbeidsmiljøet

Webinarer

Vi kan levere kurs og foredrag hos kundene, og i en tid preget av koronaviruset leverer vi stadig flere kurs og foredrag via digitale plattfomer. 

Vi har også utvilklet et eget tilbud, webinaret Venterommet. Dette er et prosjekt i samarbeid med Erik Wold, hvor vi inviterer virksomheter til webinarer som setter fokus på den spesielle situasjonen vi er i etter at pandemien rammet Norge. Du kan lese mer om dette her.