Koronaviruset

Vi er i full drift, men all rådgivning og behandling skjer via video eller telefon. Vårt sentralbord tel 22 34 08 00 er åpent hverdager kl. 0800 til kl. 1600. Uten åpningstider nås vi på telefon 99 29 09 41 og post@traumepsykologi.no.

Les Kriseblogg her...

kurs2

Vårt kurstilbud

Siden etableringen i 1999 har Senter for Stress og Traumepsykologi levert foredrag, kurs og opplæring til kunder. Vi tilbyr alt fra foredrag til kurs og opplæringstiltak over flere dager. Vi skreddersyr kurs til din virksomhets behov og ønsker. Blant de kurs vi tilbyr er:

       Krisehåndtering

 • Personalomsorg ved kriser og katastrofer
 • Pårørendehåndtering
 • Pårørendetelefon
 • Kollegastøtte
 • Beredskapsarbeid

       Organisasjon

 • Arbeidsmiljø og arbeidsmiljøutvikling
 • Endring og omstilling
 • Konflikthåndtering og varslingssaker
 • Mobbing og trakassering
 • Konfliktdempende kommunikasjon
 • Vold og trusler i arbeidslivet
 • Forebygging av stress og utbrenthet

        Ledelse

 • Ny i lederrollen
 • Dialogkompetanse
 • Relasjonsorientert ledelse
 • Endringsledelse
 • Lederens rolle i det psykososiale arbeidsmiljøet

E-læring 

Senter for Stress og Traumepsykologi er partner i Norsk Krisetrening, som utvikler E-læringskurs. Det er fri tilgang til kursene.

Kriseberedskap og krisehåndtering

Kurset består av tre deler.

    Del 1 viser hvordan vi sørger for å være forberedt dersom en krise skulle ramme oss.
    Del 2 omhandler hvordan vi best håndterer situasjoner med vold eller trusler om vold.
    Del 3 lærer hvordan vi ivaretar hverandre etter en kritisk hendelse.

Du kommer til kurset her.

Varsling og håndtering av seksuell trakassering

Kurset består av tre deler

   Del 1 viser hvordan vi kan forebygge trakassering.
   Del 2 forteller hva vi gjør når noen varsler om trakassering.
   Del 3 lærer hvordan vi tar vare på mennesker som er involvert i en sak om trakassering.

Du kommer til kurset her.

E-læring er et effektivt verktøy for å øke kompetansen hos alle i virksomheten. Les mer her: Norsk Krisetrening.

 

For mer informasjon kontakt oss.