/Kurs
Kurs
Rune Stuvland er vår mest etterspurte kursholder.
Han har 30 års erfaring fra arbeid innen stress- og krisefeltet og tilbyr alt fra kortere foredrag til omfattende opplæringstiltak.

Hva er kollegastøtte? 

Stadig flere virksomheter utvikler sitt eget system for ekstra støtte til ansatte gjennom en kollegastøtteordning. Dette har vært et system som tradisjonelt har vært benyttet i virksomheter som politi, brann etc. 

Våre psykologer har mange års erfaring med planlegging og gjennomføring av et system for kollegastøtte i virksomheten. Systemet må ha god støtte fra ledelsen, og utvalgte ansatte tilbyd opplæring i rollen som kollegastøtte.

 

Opplæring av kollegastøtter

Kurs for nye kollegastøtter er som regel et to-dagers kurs. Gjennom kurset får deltakerne opplæring i følgende tema:

Stress- og Krisereaksjoner

Hovedprinsipper for god hjelp

Opplæring i støttesamtaler

Kursene er en blanding av teori, table-top øvelser og praktisk øvelse i gjennomføring av samtaler med en kollega. Etter opplæringen er kollegastøttet tryggere i hvordan man planlegger og gjennomfører gode møter med kolleger som sliter med stress, livskriser eller har opplevd en kritisk hendelse.

 

 

Nyttige artikler:

Artikkel: Kollegastøtte