Personalomsorg
Personalomsorg
Det er krevende å ivareta ansatte og pårørende ved kriser og katastrofer, det stiller store krav til bedriftens evne til krisehåndtering. Gjennom opplæringstiltak for ledere, kriseteam og alle ansatte styrkes bedriftens kompetanse til å ivareta kriserammede på best mulig måte.

 

De fleste virksomheter har i dag et godt beredskapsplanverk og systemer for hvilke tiltak de må gjennomføre ved kriser og katastrofer, men det kan være behov for kontinuerlig øving i hvordan man skal ivareta ansatte, pårørende og etterlatte etter kritiske hendelser.

Ved Senter for Stress og Traumepsykologi arbeider vi daglig med mennesker som har opplevd kriser og traumatiske hendelser, og vi har også en svært rik erfaring fra gjennomføring av opplæringstiltak i virksomheter knyttet til dette temaet. 

Opplæring i krisehåndtering

sorg

Vi tilbyr kurs og opplæringstiltak for ledere, HR og andre med ansvar for å ivareta menneskene som rammes ved en kritisk hendelse. Dette kan innbefatte opplæring og øvelse i gjennomføring av informasjonstiltak til kriserammede, gjennomføring av støttesamtaler med kriserammede og ivaretakelse av øvrige ansatte og pårørende etter en kritisk hendelse. 

Opplæring kan gis i form av kortere foredrag, table-top øvelser og kurs med fokus på opplæring av de som har ansvaret for den direkte ivaretakelsen av ansatte og pårørende etter en krise.

E-læringskurs

Vi har utviklet et E-læringskurs om Krisehåndtering og kriseberedskap. Kurset er tilgjengelig på denne linken

Vi har også et E-læringskurs om Varsling og håndtering av seksuell trakassering. Kurset er tilgjengelig på denne linken.

Opplæring av kollegastøtter

Vi har også omfattende erfaring med å bistå ulike typer virksomheter med etablering av kollegastøtteordninger, og opplæring av kollegastøtter. 

Planverk for kriser

Vi kan bistå virksomheten med forbedring og videre utvikling av planverk knyttet til ivaretatakelse av kriserammede.

Bistand ved kriser

Om krisen inntreffer kan våre psykologer bistå med gjennomføring av tiltak for ansatte og pårørende. Les mer om vårt tilbud her.

 

Nyttige artikler: Pårørendesenter    Krisereaksjoner     Kollegastøtte