Personalomsorg
Personalomsorg
Det er krevende å ivareta ansatte og pårørende ved kriser og katastrofer, det stiller store krav til bedriftens evne til krisehåndtering. Gjennom opplæringstiltak for ledere, kriseteam og alle ansatte styrkes bedriftens kompetanse til å ivareta kriserammede på best mulig måte.

Dette kurset leveres vanligvis som ett- to- eller tredagerskurs, og inkluderer praktisk opplæring av kursdeltagere i hvordan de skal bistå ansatte og pårørende etter en krise eller katastrofe.

I dette kurset går vi gjennom vanlige reaksjoner ved kritiske hendelser, hovedprinsipper for organisering av krisehjelp og de ulike tiltakene som må gjennomføres etter en hendelse. Dette inkluderer hvordan informasjonsarbeid skal gjøres etter en krise, organisering og drift av pårørendesenter og gjennomføring av støttesamtaler med kriserammede.

Målgruppen er ledere, personalansvarlige og alle som har en funksjon i bedriftens kriseorganisasjon.

Les mer om ulike krisereaksjoner her.

Kurset består av foredrag, presentasjon av praktiske eksempler, gjennomgang av tiltak og øvelser gjennom table-tops og rollespill. I tillegg kan vi tilby fullskala øvelser rettet mot tema som opprettelse av pårørendesenter eller håndtering av større grupper ansatte som er rammet av en krise eller katastrofe.

Kursene tilpasses kundens eksisterende planverk og kompetanse. Vi kan også bistå i bedriftens overordnede kriseberedskapsarbeid i samarbeid med bedriftens øvrige partnere for utvikling av kriseberedskap, og ved deltakelse i mer omfattende øvelser for bedriftens kriseorganisasjon.

Ta kontakt i dag om du ønsker kurs i personalomsorg ved kriser og katastrofer.