/Kurs
Kurs
Rune Stuvland er vår mest etterspurte kursholder.
Han har 30 års erfaring fra arbeid innen stress- og krisefeltet og tilbyr alt fra kortere foredrag til omfattende opplæringstiltak.

Vi holder kurs og foredrag på temaene: • Giftig stress og omsorgssvikt. Hva er giftig stress, og hvordan skader omsorgssvikt barns utvikling ? Hva trenger barna for å gjenoppta sin utvikling? Se video: https://www.youtube.com/watch?v=AfgMv2I_nkQ • Traumebehandling Hva er fellesfaktorene i traumebehandling, og hvordan tilpasse behandlingen den enkelte? • Traumesensitiv omsorg. Hva innebærer traumesensitiv omsorg? Hva er utviklingstraumer, og hvordan tilrettelegge for optimal omsorg? Se video: https://www.youtube.com/watch?v=mHXBK3K1eI0 • Hvordan legge til rette for traumatiserte barn og unge i skole og barnehage? Video: https://drageimagen.no/ressurser/5_nar-noe-vondt-skjer-hjemme • Sensory Motoric Arousal Regulation Treatment (SMART) Hvordan nå frem til barn som strever med å uttrykke seg gjennom ord? Bruk av Sanse- og bevegelsesrom i behandling. Video: https://www.youtube.com/watch?v=2v2Sbf3-M6c, artikkel • Skisse for behandling av traumeminner. Hvordan redusere påtrengende minner, og styrke opplevelsen av kontroll og mestring hos traumeutsatte?