Personalomsorg
Personalomsorg
Det er krevende å ivareta ansatte og pårørende ved kriser og katastrofer, det stiller store krav til bedriftens evne til krisehåndtering. Gjennom opplæringstiltak for ledere, kriseteam og alle ansatte styrkes bedriftens kompetanse til å ivareta kriserammede på best mulig måte.

stressmestring

 

 

 

 

 

Hvorfor fokus på stress og utbrenthet?

Stress-relaterte lidelser er en av de hyppigste årsakene til sykefravær i Norge. Gjennom kurs og opplæringstiltak kan bedriften øke sin forståelse hvor hvordan de kan bygge et arbeidsmiljø som forebygger unødig stress, samt gjennomføre tiltak som reduserer de negative belastningene som måtte eksistere. 

Arbeid med forebygging av stressrelaterte lidelser er et ansvar som hviler på organisasjon, team og den enkelte medarbeider. Ved å høyne bevisstheten rundt dette temaet, samt øke lederes, arbeidsgruppers og individers evne til å mestre stress, får virksomheten et bedre arbeidsmiljø og redusert sykefravær.

Kurs og foredrag

Vi avholder jenvlig kurs og foredrag om dette temaet i bedrifter. Det kan være alt fra et en-times fordrag til halvdags kurs for utvalgte medarbeidere.

Innhold fokuserer på hva stress er og hvordan det påvirker kropp og sinn, og ulike tiltak for å redusere de negative effektene av stress på individ, gruppe og organisasjonsnivå.

Nyttige artikler:

Artikkel: Utbrenthet