2020 er blitt et annerledes år. Koronaviruset brer seg i hele verden, livene våre endres, arbeidshverdagen er annerledes enn noe vi har opplevd tidligere. For noen er jobben plutselig borte, eller satt på vent. Andre igjen finner at de jobber mer enn noensinne. Vi må jobbe på nye måter og møtes på nye måter. Vi sitter på et enormt venterom, med usikkerheten vår, uroen, alle spørsmålene, og venter.

Venterommet logo 2

Venterommet hos Wold og Stuvland er et webinar/foredrag der vi fokuserer på tre forhold:

  • Hva er konsekvensene av denne pandemien?
  • Hva gjør isolasjon, usikkerhet og all ventingen med oss?
  • Hvordan kan vi best ta vare på oss selv og hverandre i denne spesielle situasjonen?

Venterommet har en varighet på 30 – 60 minutter og består av korte, faglige innspill, samtaler, spørsmål og svar. Venterommet er interaktivt, deltagerne skal få svar på det de lurer på underveis. Wold er moderatoren, Stuvland er krisepsykologen som holder korte foredrag og svarer på spørsmål.

I dette venterommet vil du derfor få svar på noen vanlige spørsmål i disse dager. Hvordan påvirkes mennesker av isolasjon og usikkerhet? Hvilke psykologiske konsekvenser kan dette gi? Hva kan du og dere gjøre for å ta vare på dere selv og hverandre i denne situasjonen? De faglige innleggene bygger på moderne vitenskap og Stuvland’s mer enn 30 års erfaring fra arbeid med stress og kriser.

Hvem inviterer vi til Venterommet?

Venterommet er et tilbud til bedrifter og organisasjoner som ønsker å gi litt faglig påfyll til sine ansatte. Vi kan møte 5 deltagere i vårt venterom, eller 1500 – vi tilpasser programmet til våre deltagere og den arbeidsvirkelighet de opplever. Tilbudet kan gå til ansatte som er henvist til sitt hjemmekontor, til permitterte, til helsearbeidere som arbeider i frontlinjen, eller til alle andre som på ulike vis er preget av dagens situasjon.

Tilbudet kan tilpasses alle ansatte i en virksomhet, og det kan tilpasses ledere og andre med personal- og kommunikasjonsansvar.

På Venterommet snakker vi norsk eller engelsk, alt ettersom hvem som oppholder seg der. 

Skreddersøm

Vi planlegger alle webinarer i nært samarbeid med deg som kunde og tilpasser innholdet til nettopp din virkelighet. Vi kan levere et enkelt webinar, eller en serie webinarer, sistnevnte gir mulighet til å belyse nærmere tema deltagerne selv tar opp underveis. Og vi kan selvsagt også levere webinarer med lengre varighet og større omfang. 

Til sist, om og når situasjonen smittevernregler tillater det – kommer vi gjerne på besøk til din bedrift og leverer det direkte, uten å gå  via en skjerm. 

Teknologi

Webinarene leveres i den plattform kunden foretrekker.

Om Wold og Stuvland

Erik Wold 2

Erik Wold har 40 års erfaring som journalist og programleder, nesten 25 av dem i NRK, i nyhets- og aktualitetsprogrammer som Debatten, Dagsrevyen og Dagsnytt 18, som formidler av gode og dårlige nyheter på radio og TV, blant dem en rekke internasjonale og nasjonale kriser og katastrofer.  Nå er han en etterspurt konferansier og debattleder – selvsagt også for webinarer og videokonferanser – og han hjelper og rådgir mennesker i kunsten å opptre på skjerm og scene. Erik har ledet en lang rekke direktesendinger og er vant med å takle det uforutsette og jobbe under press.

I Venterommet står Wold for innledningen og styrer spørsmål og svar gjennom webinaret. 

 

 

Stuvland Rune web

 Rune Stuvland er spesialpsykolog og daglig leder ved Senter for Stress og Traumepsykologi. Han har i 30 år arbeidet med rådgivning og bistand til individer, grupper og organisasjoner rammet av kriser og katastrofer. I sitt daglige virke møter han mennesker preget av stress og kriser, og har lang erfaring fra rådgivning og opplæring i stress- og krisehåndtering i virksomheter.

I Venterommet står Stuvland for de faglige foredragene og innleggene gjennom webinaret, samt besvarer spørsmål fra deltagerne.