Koronaviruset

Vi har nå åpnet igjen for å ta imot klienter på vårt kontor. I tråd med råd fra helsemyndighetene vil rådgivning og behandling primært skje via video, men vi kan også møte klienter på vårt kontor. Vårt sentralbord tel 22 34 08 00 er åpent hverdager kl. 0800 til kl. 1600. Uten åpningstider nås vi på telefon 99 29 09 41 og post@traumepsykologi.no.

Les Kriseblogg her...

Venterommet bilde ny2020 er blitt et annerledes år. Koronaviruset brer seg i hele verden, livene våre endres, arbeidshverdagen er annerledes enn noe vi har opplevd tidligere. For veldig mange er jobben plutselig borte, eller satt på vent. Andre igjen finner at de jobber mer enn noensinne. Vi må jobbe på nye måter, møtes på nye måter, vi skal ikke ta på hverandre, vi skal ikke klemme, bare noen ganske få, dem vi deler hus med. Og vi skal være mye mer i hus enn vi pleier. Vi sitter på et enormt venterom, med usikkerheten vår, uroen, alle spørsmålene, og venter. På at det skal gå over, på løsningen, på vaksinen, på at verden skal bli normal igjen, på å få holde rundt hverandre og klemme, klemme.

Venterommet

Venterommet hos Wold og Stuvland er et webinar/foredrag der vi fokuserer på tre forhold:

  1. Hva var det som traff oss 12. mars? Hvordan skal vi forstå det som skjer i dag?
  2. Hva gjør isolasjon, usikkerhet, nedstengning – og all ventingen - med oss?
  3. Hvordan kan vi best ta vare på oss selv og hverandre i denne spesielle situasjonen?

Venterommet hos Wold og Stuvland har en varighet på 30 – 60 minutter og består av korte, faglige innspill, samtaler, spørsmål og svar. Venterommet er interaktivt, deltagerne skal få svar på det de lurer på underveis. Wold er moderatoren, Stuvland er eksperten som holder kortforedrag og svarer på spørsmål.

I dette venterommet vil du derfor få svar på noen vanlige spørsmål i disse dager. Hvordan påvirkes mennesker av isolasjon og usikkerhet? Hvilke psykologiske konsekvenser kan dette gi? Hva kan du og dere gjøre for å ta vare på dere selv og hverandre i denne situasjonen? De faglige innleggene bygger på moderne vitenskap og Stuvland’s mer enn 30 års erfaring fra arbeid med stress og kriser.

Hvem inviterer vi til Venterommet?

Venterommet er et tilbud til bedrifter og organisasjoner som ønsker å gi litt faglig påfyll til sine ansatte. Vi kan møte 5 deltagere i vårt venterom, eller 1500 – vi tilpasser programmet til våre deltagere og den arbeidsvirkelighet de opplever. Tilbudet kan gå til ansatte som er henvist til sitt hjemmekontor, til permitterte, til helsearbeidere som arbeider i frontlinjen, eller til alle andre som på ulike vis er preget av dagens situasjon.

Tilbudet kan tilpasses alle ansatte i en virksomhet, og det kan tilpasses ledere og andre med personal- og kommunikasjonsansvar.

På Venterommet snakker vi norsk eller engelsk, alt ettersom hvem som oppholder seg der. 

Skreddersøm

Vi planlegger alle webinarer i nært samarbeid med deg som kunde og tilpasser innholdet til nettopp din virkelighet. Vi kan levere et enkelt webinar, eller en serie webinarer, sistnevnte gir mulighet til å belyse nærmere tema deltagerne selv tar opp underveis. Og vi kan selvsagt også levere webinarer med lengre varighet og større omfang.

Til sist, om og når situasjonen smittevernregler tillater det – kommer vi gjerne på besøk til din bedrift og leverer det direkte, uten å gå via en skjerm. 

Teknologi

Webinarene leveres i Zoom, eller på andre plattformer dersom det foretrekkes. 

Om Wold og Stuvland

Erik Wold har 40 års erfaring som journalist og programleder, nesten 25 av dem i NRK, i nyhets- og aktualitetsprogrammer som Debatten, Dagsrevyen og Dagsnytt 18, som formidler av gode og dårlige nyheter på radio og TV, blant dem en rekke internasjonale og nasjonale kriser og katastrofer. Og gjennom utallige intervjuer, samtaler og debatter med høyprofilerte politikere og næringslivsledere har han opparbeidet en unik kunnskap og innsikt i kommunikasjon og kontakt mellom mennesker. Nå er han en etterspurt konferansier og debattleder – selvsagt også for webinarer og videokonferanser – og han hjelper og rådgir mennesker i kunsten å opptre på skjerm og scene. Erik har ledet en lang rekke direktesendinger og er vant med å takle det uforutsette og jobbe under press.

I Venterommet står Wold for innledningen og styrer spørsmål og svar gjennom webinaret. 

Rune Stuvland har i 30 år arbeidet med rådgivning og bistand til individer, grupper, organisasjoner og nasjoner rammet av kriser og katastrofer. På 90-tallet arbeidet han for FN, der han utviklet og gjennomførte opplæringstiltak for hjelpere i nasjoner rammet av store katastrofer. De siste 20 årene har han arbeidet i Norge. I sitt daglige virke møter han mennesker preget av stress og kriser, og har lang erfaring fra rådgivning og opplæring i stress- og krisehåndtering i virksomheter.

I Venterommet står Stuvland for de faglige foredragene og innleggene gjennom webinaret.