Krisehåndtering
Vi bistår bedriften når krisen inntreffer med ivaretakelse av ansatte og pårørende og støtte til ledelsen.
Behandling
Erfarne psykologer tilbyr rådgivning og behandling. Vi har spisskompetanse på arbeid med stress, kriser og traumer og lette til moderate psykiske lidelser. Vi gir også rask hjelp til barn og unge som har opplevd belastinger, og bistår omsorgsgivere gjennom veiledning og konsultasjoner.
Bedriftsavtaler
En bedriftsavtale sikrer ansatte rask bistand når behovet oppstår.
Kurs og foredrag
Kompetanseheving fra erfarne og engasjerte fagpersoner på den mest oppdaterte kunnskapen innen stress, kriser og traumer.
Barn & Unge
Vi tilbyr rask og effektiv hjelp til barn og unge som har vært utsatt for belastninger, eller som befinner seg i en vanskelig livssituasjon. Vi gir veiledning til omsorgsgivere, og hjelp til å bedre forstå og møte barnas behov.

 

De fleste virksomheter har i dag et godt beredskapsplanverk og systemer for hvilke tiltak de må gjennomføre ved kriser og katastrofer, men det kan være behov for kontinuerlig øving i hvordan man skal ivareta ansatte, pårørende og etterlatte etter kritiske hendelser.

Ved Senter for Stress og Traumepsykologi arbeider vi daglig med mennesker som har opplevd kriser og traumatiske hendelser, og vi har også en svært rik erfaring fra gjennomføring av opplæringstiltak i virksomheter knyttet til dette temaet. 

Opplæring i krisehåndtering

sorg

Vi tilbyr kurs og opplæringstiltak for ledere, HR og andre med ansvar for å ivareta menneskene som rammes ved en kritisk hendelse. Dette kan innbefatte opplæring og øvelse i gjennomføring av informasjonstiltak til kriserammede, gjennomføring av støttesamtaler med kriserammede og ivaretakelse av øvrige ansatte og pårørende etter en kritisk hendelse. 

Opplæring kan gis i form av kortere foredrag, table-top øvelser og kurs med fokus på opplæring av de som har ansvaret for den direkte ivaretakelsen av ansatte og pårørende etter en krise.

E-læringskurs

Vi har utviklet et E-læringskurs om Krisehåndtering og kriseberedskap. Kurset er tilgjengelig på denne linken

Vi har også et E-læringskurs om Varsling og håndtering av seksuell trakassering. Kurset er tilgjengelig på denne linken.

Opplæring av kollegastøtter

Vi har også omfattende erfaring med å bistå ulike typer virksomheter med etablering av kollegastøtteordninger, og opplæring av kollegastøtter. 

Planverk for kriser

Vi kan bistå virksomheten med forbedring og videre utvikling av planverk knyttet til ivaretatakelse av kriserammede.

Bistand ved kriser

Om krisen inntreffer kan våre psykologer bistå med gjennomføring av tiltak for ansatte og pårørende. Les mer om vårt tilbud her.

 

Nyttige artikler: Pårørendesenter    Krisereaksjoner     Kollegastøtte

 

 

 

 

 

Hvorfor velge oss?

Hvorfor velge oss?

Hos oss møter du meget erfarne og engasjerte psykologer som har arbeidet med fagutvikling i en årrekke.

I over 20 år har vi bistått privatpersoner og bedrifter, all behandling er basert på evidensbaserte metoder og vi tilbyr kurs og foredrag basert på moderne forskning og vår rike erfaring.
Bedriftsavtaler

Bedriftsavtaler

Bedrifter som investerer i sine ansatte og tilbyr tidlig hjelp reduserer sykefravær. Vi har omfattende erfaring fra å bistå med forebyggende tiltak for å bedre det psykososiale arbeidsmiljøet, psykologisk bistand til ansatte, og lederstøtte og bistand ved kriser.

Les mer...
Kurstilbud

Kurstilbud

Vi tilbyr kurs til bedrifter og helseinstitusjoner om stressmestring, krisehåndtering og personalomsorg ved kriser. Vårt kurstilbud tilpasses den enkelte tjeneste, og varierer fra korte foredrag til langvarig samarbeid om kompetanseheving på temaene stress, kriser og traumer.

Les mer...