Grensen 18

Hvor vi er

I et blått bygg bak Scandic Hotel i Grensen finner du Senter for Stress og Traumepsykologi. Vi holder hus i 7. etasje.

Historie

Senter for Stress og Traumepsykologi er et privat psykologsenter som ble etablert i 1999. Senteret ble i utgangspunktet etablert for å tilby krisepsykologiske tjenester, og selv om dette fortsatt en viktig del av vår virksomhet leverer vi også mer "vanlige" psykologtjenester til privatpersoner og virksomheter.

Hva vi gjør

Vårt tilbud til privatpersoner består i hovedsak av rådgivning og behandling til personer som har plager på grunn av stress eller traumer, eller som har typiske plager som angst og depresjon. Vårt tilbud retter seg mot voksne, og vi tilbyr kun individualbehandling. Våre behandlere arbeide etter evidensbaserte metoder, i hovedsak fra kognitiv atferdsterapi. Vi arbeider mye med traumer og PTSD, og da hovedsakelig med oppfølging etter traumer som ulykker, voldsepisoder og uventede dødsfall. 

Vårt tilbud til virksomheter spenner fra kurs og undervisning innen stress- og krisefeltet til behandling eller oppfølging av ansatte som er sykemeldte eller har opplevd kritiske hendelser. Vi har samarbeidsavtale med en rekke virksomheter, enten som deres "bedriftspsykologtjeneste" eller deres beredskapstjeneste ved kritiske hendelser.

Blant psykologene som arbeider ved vårt senter har flere en unik erfaring og kompetanse fra arbeid med ivaretakelse av ansatte og virksomheter ved kriser og katastrofer.

Senter for Stress og Traumepsykologi er en trygg samarbeidspartner for dere som søker psykologisk bistand. Vi leverer tjenester raskt og effektivt. 

Vi tilbyr våre tjenester i moderne lokaler i Grensen 18 i Oslo sentrum. Vi tilbyr også rådgivning og behandling via video, og kan bistå kunder overalt.