Grensen 18

Hvor vi er

I et blått bygg bak Scandic Hotel i Grensen finner du Senter for Stress og Traumepsykologi. Vi holder hus i 7. etasje.

Hva vi gjør

Vi bistår virksomheter og privatpersoner. Siden etableringen i 1999 har vi fokusert på å tilby god, rask psykologisk behandling til personer som opplever plager knyttet til stress eller traumatiske hendelser.

Vårt tilbud til virksomheter har i alle år hatt et sterkt fokus på bistand til å bedre virksomheters kompetanse til å håndtere kritiske hendelser. Vi bistår med kurs / opplæring av ledere, HR avdelinger, kriseteam og andre som har ansvar for å ivareta ansatte og pårørende etter kritiske hendelser. Vi har en rekke kunder som har inngått avtale med vårt senter som sikrer rask hjelp når krisen inntreffer

Parallelt med dette har vi i mange år arbeidet med å hjelpe virksomheter med tiltak for å håndtere stress og belastninger i arbeidsmiljøet. 

De senere årene har vi utvidet våre tjenester til å fokusere mer på lederstøtte og organisasjonspsykologiske tjenester. 

Senter for Stress og Traumepsykologi er en trygg samarbeidspartner for dere som søker psykologisk bistand. Vi leverer tjenester raskt og effektivt. 

Vi tilbyr våre tjenester i moderne lokaler i Grensen 18 i Oslo sentrum. Vi tilbyr også rådgivning og behandling via video, og kan bistå kunder overalt.