Psykologene

Rune

Rune Stuvland

Daglig leder / Spesialpsykolog
Rune Stuvland er daglig leder ved Senter for Stress og Traumepsykologi. Han arbeider med kurs/undervisning, kriseintervensjoner og behandling av stress og PTSD. Han har mer enn 25 års erfaring fra arbeid med virksomheter før, under og etter kritiske hendelser.

Les mer...
Bjørn

Bjørn Bratteberg

Psykologspesialist
Bjørn er utdannet psykolog fra NTNU i Trondheim i 2007, og ble i 2015 spesialist i klinisk voksenspykologi. Han har mange års erfaring fra arbeid innen ulike deler av helsevesenet, i tillegg har han mye erfaring fra arbeid med mennesker som er utsatt for store belastninger.

Les mer...
Ellisiv

Ellisiv M. J. Horrell

Psykolog og nestleder
Ellisiv M. J. Horrell er spesialist i kognitiv terapi og har bred erfaring med strukturert terapi ved stress, utbrenthet, traumer og lettere psykiske plager. Hun arbeider med behandling på individnivå og tilbyr kurs/undervisning. Hun er nestleder ved senteret.

Les mer...
Elisabeth

Elisabeth G. Krohn

Psykologspesialist
Elisabeth G. Krohn er spesialist i arbeid med stress og traumer på individ- og organisasjonsnivå. Hun arbeider med opplæring i tiltak for å ivareta ansatte og pårørende, og utfører kriseoppdrag.

Les mer...
Fariba

Fariba Gahffari

Psykolog
Fariba arbeider med alle typer lettere psykiske lidelser og har spesialkompetanse i arbeid med flyktninger.

Les mer...
Erik

Erik Hogfeldt-Eskevik

Psykolog
Erik har bred erfaring av arbeid med mange forskjellige former for psykiske plager som nedstemthet, angst og mareritt. Erik arbeider deltid ved Senter for Stress og Traumepsykologi og tar imot klienter mandag kveld.

Les mer...
Cathrine

Cathrine Rones

Psykolog
Cathrine Rones arbeider hovedsakelig med kognitiv terapi, men har også kurs og erfaring fra andre typer metoder, inkludert traumebehandling. Hun har særlig kompetanse på endringsprosesser og motivasjon.

Les mer...
Caroline

Caroline Verdich

Psykolog
Caroline Verdich ble utdannet psykolog ved universitetet i Århus i 2012. Hun har bred kompetanse på PTSD, og praktiserer behandlingsmetoden CT-PTSD (kognitiv terapi for PTSD). Bearbeiding av følelser og minner knyttet til traumet, er avgjørende strategier i metoden. Hun spesialiserer seg i voksen psykologi og har fem års erfaring fra spesialisthelsetjenesten. Caroline jobber mandager mellom kl. 09.00 og kl. 17.00.
Siri

Siri N. Martinsen

Psykolog
Siri Nordahl Martinsen er utdannet psykolog fra Universitetet i København (2012), og har mastergrad i Organisasjonspsykologi og ledelse fra Handelshøyskolen BI (2008). Hun har bred klinisk erfaring fra både privat og offentlig sektor, herunder også spesialisthelsetjenesten - og jobber med utredning og behandling av psykiske lidelser og livsutfordringer, som angst, depresjon, traumer, personlighetsforstyrrelser, utbrenthet, stress, og sorg, Siri jobber deltid ved Senter for Stress og Traumepsykologi, og tar i mot klienter mandag og torsdag kveld.