Koronaviruset

Grunnet smittesituasjonen tilbyr vi kun videokonsultasjoner inntil videre.

martinesen2Utdanning

Utdannet psykolog ved Universitetet i København 2012.

Mastergrad i Organisasjonspsykologi og ledelse, Handelshøyskolen BI 2008.

Arbeidserfaring

Bred klinisk og organisasjonspsykologisk erfaring fra både privat og offentlig sektor, bedriftshelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste.

Kompetanse

Siri utfører ulike organisasjonspsykologiske tjenester og tilbyr veiledning, rådgivning og oppfølging av arbeidstakere og arbeidsgivere i arbeidshelse- og arbeidsmiljøutfordringer, samt lederstøtte, lederutvikling, bistand i endring og omstillingsprosesser og håndtering av konflikt, klage og varslingssaker.

Siri tilbyr også utredning, behandling og oppfølging av psykiske lidelser og livsutfordringer, som angst, depresjon, traumer, personlighetsforstyrrelser, utbrenthet, stress, og sorg.

 

 

Tilbake...