SiriUtdanning

Utdannet psykolog ved Universitetet i København 2012. Per tiden i spesialistutdanning ved Norsk Psykologforening.

Mastergrad i Organisasjonspsykologi og ledelse, Handelshøyskolen BI 2008.

Arbeidserfaring

Bred klinisk og organisasjonspsykologisk erfaring fra både privat og offentlig sektor, bedriftshelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste.

Kompetanse

Siri utfører ulike organisasjonspsykologiske tjenester og tilbyr veiledning, rådgivning og oppfølging av arbeidstakere og arbeidsgivere med arbeidshelse- og arbeidsmiljøutfordringer, herunder stress, utbrenthet, lederstøtte, bistand i endring og omstillingsprosesser og rådgivning i konflikt, klage og varslingssaker.

Siri tilbyr også utredning, behandling og oppfølging av psykiske lidelser og livsutfordringer, som angst, depresjon, traumer og sorg.