Venterommet hos Wold og Stuvland.

Et webinar om hvordan koronaviruset påvirker oss og hva vi kan gjøre.

Venterommet, ja det er bare en betegnelse på hvordan verden ble etter at koronaviruset snudde veldig mye opp-ned i mars 2020. Noen mistet arbeidet sitt, andre fikk veldig annerledes arbeidsdager, og noen har aldri arbeidet så mye som etter dette viruset kom til Norge. 

En fellesnevner for mange i denne situasjonen, er at den er preget av mye usikkerhet, og isolasjon. 

Webinaret er et tilbud til virksomheter som ønsker å tilby sine ansatte støtte og omsorg i den vanskelige situasjonen mange har stått, og står i nå.

Erik Wold er moderator og styrer spørsmålene som kommer inn, mens Rune Stuvland står for de faglige innleggene i dette webinaret.

Les mer her.