Krisehåndtering
Vi bistår bedriften når krisen inntreffer med ivaretakelse av ansatte og pårørende og støtte til ledelsen.
Behandling
Erfarne psykologer tilbyr rådgivning og behandling. Vi har spisskompetanse på arbeid med stress, kriser og traumer og lette til moderate psykiske lidelser. Vi gir også rask hjelp til barn og unge som har opplevd belastinger, og bistår omsorgsgivere gjennom veiledning og konsultasjoner.
Bedriftsavtaler
En bedriftsavtale sikrer ansatte rask bistand når behovet oppstår.
Kurs og foredrag
Kompetanseheving fra erfarne og engasjerte fagpersoner på den mest oppdaterte kunnskapen innen stress, kriser og traumer.
Barn & Unge
Vi tilbyr rask og effektiv hjelp til barn og unge som har vært utsatt for belastninger, eller som befinner seg i en vanskelig livssituasjon. Vi gir veiledning til omsorgsgivere, og hjelp til å bedre forstå og møte barnas behov.

stressmestring

 

 

 

 

 

Hvorfor fokus på stress og utbrenthet?

Stress-relaterte lidelser er en av de hyppigste årsakene til sykefravær i Norge. Gjennom kurs og opplæringstiltak kan bedriften øke sin forståelse hvor hvordan de kan bygge et arbeidsmiljø som forebygger unødig stress, samt gjennomføre tiltak som reduserer de negative belastningene som måtte eksistere. 

Arbeid med forebygging av stressrelaterte lidelser er et ansvar som hviler på organisasjon, team og den enkelte medarbeider. Ved å høyne bevisstheten rundt dette temaet, samt øke lederes, arbeidsgruppers og individers evne til å mestre stress, får virksomheten et bedre arbeidsmiljø og redusert sykefravær.

Kurs og foredrag

Vi avholder jenvlig kurs og foredrag om dette temaet i bedrifter. Det kan være alt fra et en-times fordrag til halvdags kurs for utvalgte medarbeidere.

Innhold fokuserer på hva stress er og hvordan det påvirker kropp og sinn, og ulike tiltak for å redusere de negative effektene av stress på individ, gruppe og organisasjonsnivå.

Nyttige artikler:

Artikkel: Utbrenthet

Hvorfor velge oss?

Hvorfor velge oss?

Hos oss møter du meget erfarne og engasjerte psykologer som har arbeidet med fagutvikling i en årrekke.

I over 20 år har vi bistått privatpersoner og bedrifter, all behandling er basert på evidensbaserte metoder og vi tilbyr kurs og foredrag basert på moderne forskning og vår rike erfaring.
Bedriftsavtaler

Bedriftsavtaler

Bedrifter som investerer i sine ansatte og tilbyr tidlig hjelp reduserer sykefravær. Vi har omfattende erfaring fra å bistå med forebyggende tiltak for å bedre det psykososiale arbeidsmiljøet, psykologisk bistand til ansatte, og lederstøtte og bistand ved kriser.

Les mer...
Kurstilbud

Kurstilbud

Vi tilbyr kurs til bedrifter og helseinstitusjoner om stressmestring, krisehåndtering og personalomsorg ved kriser. Vårt kurstilbud tilpasses den enkelte tjeneste, og varierer fra korte foredrag til langvarig samarbeid om kompetanseheving på temaene stress, kriser og traumer.

Les mer...