Mari Kjølseth Bræin

Utdanning
Utdannet psykolog ved Universitet i Oslo i 2004.
Psykologspesialist med fordypning i klinisk barne- og ungdomspsykologi i 2012.

Arbeidserfaring
Mari har de siste 25 årene jobbet med barn, unge og familier utsatt for belastninger, både i Norge og internasjonalt fra blant annet UNICEF. Hun har de siste 10 årene vært med på å lede fagutvikling og kompetanseheving på traumefeltet i Norge gjennom sitt arbeid ved RVTS øst.  Hun har lang erfaring med traumebehandling fra spesialisthelsetjenesten, og har utviklet og tilpasset flere terapeutiske verktøy som benyttes i traumebehandling i Norge.

Kompetanse
Mari tilbyr utredning og behandling av psykiske lidelser hos barn, ungdom og voksne.  Hun har spesiell kompetanse på reaksjoner etter stress, traumer, tap, kriser og katastrofer.

Hun benytter en rekke ulike behandlingsmetoder (bl.a. EMDR og IRRT) med skreddersøm til den enkelte.

Hun arbeider med veiledning, undervisning og kompetanseutvikling innen temaene stress, traumesensitive tjenester og psykososial støtte. Hun bistår også virksomheter under og etter kriser med oppfølging av ansatte og ledere.