Om oss

Senter for Stress og Traumepsykologi ble etablert i 1999, og har i 25 år levert psykologtjenester til bedrifter og privatpersoner. Våre psykologer har bred erfaring fra arbeid med stress, kriser og traumer. Vi tilbyr behandling ved vårt kontor i Grensen 18 i Oslo, og digitalt. Opprinnelig fokuserte senteret på tjenester rettet mot voksne, men i 2022 utvidet vi virksomheten til å inkludere tjenester rettet mot barn og unge.

Siden oppstart har tjenester rettet mot bedrifter vært en sentral del av vår virksomhet. Vi tilbyr samarbeidsavtaler som sikrer bedrifter rask og kompetent bistand til sine ansatte, enten det gjelder jobbrelaterte utfordringer eller bistand under og etter kriser.

Forebyggende tiltak har også vært en sentral del av vårt arbeid helt siden etableringen i 1999, og flere av våre psykologer har omfattende erfaring med kurs og opplæring for å styrke virksomheters evne til å håndtere stress og kriser. I tillegg har vi ansatte som er sentrale i metodeutvikling og implementering av tjenester innen traumefeltet.

Vår virksomhet har hele tiden vært drevet av nysjerrighet, basert på moderne kunnskap og bruk av metoder som viser seg effektive for å hjelpe våre klienter å oppnå bedring og bedre livskvalitet.