Rune Stuvland

Utdanning
Utdannet Psykolog ved Universitetet i Bergen 1990.

Arbeidserfaring
Etter endte studier arbeidet Rune ved Senter for Krisepsykologi i Bergen og for Den Norske Kreftforening. I 1992 ble han ansatt som prosjektleder for UNICEF i det tidligere Jugoslavia, og jobbet der frem til 1999. 

I 2000 etablerte han Senter for Stress og Traumepsykologi. Han arbeider som daglig leder, utfører kliniske oppdrag og er en mye benyttet foredragsholder.

Kompetanse
Rune arbeider med behandling av stress-relaterte lidelser, kriser og traumer. Han har omfattende erfaring fra arbeid med arbeidsrelatert belastninger, og tilbyr blant annet EMDR behandling.

Han har en unik kompetanse når det kommer til bistand til enkeltpersoner og virksomheter etter kritiske hendelser, hvor han følger opp ansatte, pårørende og ledere.

Rune har videre omfattende erfaring fra gjennomføring av opplæringstiltak for å bedre virksomhetens evne til å ivareta ansatte og pårørende under og etter en krise. Han tilbyr kurs og opplæring innen stress- og krisefeltet, med spesielt fokus på personalomsorg ved kriser. Han har også mye erfaring fra arbeid med forebyggende tiltak i forhold til kriser og katastrofer.